Hyppää pääsisältöön

Kansainvälisessä hoiva-alan rekrytoinnissa monia ongelmia

Julkaistu 5.4.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Vartiainen
Päivi Vartiainen, FT, YTM, työskentelee TAMKin ammatillisessa opettajankoulutuksessa tutkimus- ja kehittämispäällikkönä. Päivin väitöstutkimus, Filippiiniläisten sairaanhoitajien polut Suomeen: Tutkimus oppimisesta ja työyhteisöintegraatiosta kansainvälisen rekrytoinnin kontekstissa, tarkastettiin 22.2.2019 Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.

Tutkimuksessa seurattiin filippiiniläisten sairaanhoitajien polkuja Filippiineiltä Suomeen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöihin. Väitöstutkimus osoitti, että Filippiineillä kouluttautuneiden sairaanhoitajien ammatillinen osaaminen jäi Suomessa suurelta osin hyödyntämättä. Lisäksi tutkituissa työyhteisöissä oli tunnistettavissa oletus yhtenäisen ja muuttumattoman suomalaisuuden olemassaolosta, johon kaikkien tulee sulautua. Väitöstutkimus asettuu kasvatustieteen, työelämätutkimuksen ja muuttoliiketutkimuksen solmukohtaan.

Sairaanhoitajien rekrytointi Filippiineiltä Suomeen tapahtuu yksityisten yritysten päätösten varassa: henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytoinnit hoiva-alan yritysten toimeksiannosta. Suurin osa työskentelee hoiva-alan suuryrityksissä hoiva-avustajina tai lähihoitajina, vaikka heillä on neljän vuoden sairaanhoitajan yliopistokoulutus Filippiineiltä.

Filippiineillä koulutetaan jatkuvasti sairaanhoitajia enemmän kuin on tarjolla koulutusta vastaavia työpaikkoja. Ulkomailla työskentelevien rahalähetykset ovat elintärkeitä sekä yksittäisille perheille että maan kansantaloudelle, tutkimuksen tekijä Päivi Vartiainen kertoo.

Tulokset vahvistavat aiemman tutkimuksen viestiä siitä, että kansainvälisen rekrytoinnin sääntely olisi Suomessa tarpeen ja tekisi toiminnasta läpinäkyvämpää. EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville sairaanhoitajille tulisi saada selkeä pätevöitymisreitti, joka vähentäisi päällekkäistä kouluttautumista. Täydennyskoulutusohjelmia on rakennettu useissa projekteissa, mutta kokeilut eivät ole johtaneet pysyviin ratkaisuihin.

Linkki väitöskirjaan

 

Lisätietoa

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Päivi Vartiainen, puh. 040 663 5485, paivi.vartiainen [at] tuni.fi