Hyppää pääsisältöön

Kannanotto nostaa esiin korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamisen tärkeyttä

Julkaistu 12.3.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Osaamisen puolesta
EK ja Akava sekä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pitävät korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista seuraavalla vaalikaudella välttämättöminä tulevaisuusinvestointeina. Panostusten kasvattaminen varmistaa Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa. Myös Tampereen korkeakouluyhteisö on allekirjoittanut kannanoton.

Organisaatiot toteavat laatimassaan yhteisessä kannanotossa, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin.

– Koulutustason nostaminen sekä jatkuvan koulutuksen mallien ja rahoituksen kehittäminen on keskeistä myös työllisyysasteen noston ja talouskasvun näkökulmasta, kannanotossa sanotaan.

– Korkeasti koulutettu työvoima, korkean lisäarvon tuotteet ja vetovoimaiset osaamiskeskittymät houkuttelevat Suomeen kansainvälisiä osaajia, investointeja ja yrityksiä nykyistä enemmän. Osaajien työperäistä maahanmuuttoa tulee kehittää nykyistä sujuvammaksi.

Kannanotossa todetaan, että seuraavan hallituksen tulee tehdä pitkäjänteistä TKI-politiikkaa ja hoitaa oma osuutensa, jotta TKI-panostusten osuus on neljä prosenttia BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Julkisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksia sekä korkeakoulujen rahoitusta tulee kasvattaa merkittävästi. Hallituksen tulee myös poistaa päällekkäisyydet ja keskittyä isompiin kokonaisuuksiin kilpaillussa rahoituksessa. EU-puheenjohtajuuden kärkiteemaksi tulisi valita koulutus ja tutkimus.

Kannanoton ovat laatineet Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja sen jäsenliitto Sivistystyönantajat, Akava ja sen kannanotossa listatut jäsenliitot, UNIFI ry, Arene ry, SYL ja SAMOK sekä kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Lue koko kannanotto allekirjoittajineen UNIFIn sivuilta.

#osaamisenpuolesta