Hyppää pääsisältöön

Kalle Lahtinen haluaa parantaa koneiden tunneälyä

Julkaistu 18.4.2024
Tampereen yliopisto
Kalle Lahtinen, Doctoral Researcher, CONVERGENCE of Humans and Machines
Kuva: Antti Yrjönen
CONVERGENCE-hankkeessa väitöskirjatutkija Kalle Lahtinen yhdistää kiinnostuksensa ääneen ja akustiikkaan sekä ihmisen havaintokykyyn ja ilmaisuun.

34-vuotiaalle Kalle Lahtiselle akateemiselle uralle lähteminen ei ollut itsestäänselvyys. CONVERGENCE-hankkeen väitöskirjatutkijuus antoi hänelle kuitenkin mahdollisuuden yhdistää intohimonsa: viehätyksen ääneen ja akustiikkaan sekä kiinnostuksen ihmisen havaintokykyyn ja ilmaisuun.

Monitieteinen CONVERGENCE-hanke syventyy muun muassa affektiivisen tietojenkäsittelyn, pelillistämisen ja lisätyn todellisuuden kaltaisiin alueisiin, ja on eturintamassa tutkimassa ihmisten ja koneiden välistä vuorovaikutusta. 

– Ääni ja akustiikka ovat aina olleet erityinen kiinnostuksenkohteeni, luultavasti siksi, että olen harrastanut musiikin kuuntelua ja soittamista lapsesta asti.

Kalle Lahtinen, Doctoral ResearcherKuva: Antti Yrjönen

Lahtisen akateemista uraa on leimannut paneutuminen monimutkaisiin teknologisiin järjestelmiin. Hän on opiskellut tekniikkaa, sulautettuja järjestelmiä ja elektroniikkaa Tampereen ammattikorkeakoulussa ja erikoistunut signaalinkäsittelyyn, koneoppimiseen ja akustiikkaan Tampereen yliopistossa.  

– En ole niinkään kiinnostunut pelkästään teknologiasta. Minulle teknologia kulkee aina käsi kädessä ihmisyyden kanssa. Olen kiinnostunut siitä, miten käytämme teknologiaa, miksi käytämme sitä ja miten se vaikuttaa meihin”, Lahtinen tarkentaa. 

Lahtisen tutkimuksessa syvennytään koneoppimiseen, puheenkäsittelyyn ja affektiivisen tietojenkäsittelyyn ja pyritään parantamaan teknologian vuorovaikutusta tunteiden ja ihmiskielen kanssa.  

Yksi hänen tutkimuksensa keskeisistä alueista on puheeseen perustuvien käyttöliittymien parantaminen niin, että laitteet voivat mukautua paremmin käyttäjiensä tunnetiloihin. Turvallisuus ja käyttäjäkokemus paranevat, kun teknologiasta tulee empaattisempaa ja reagoivampaa.  

Tutkimuksen sovellukset voivat tulevaisuudessa vaikuttaa siihen, kuinka toimimme paitsi teknologian myös toisten ihmisten kanssa.  

– Puheella tapahtuvaa tunnetunnistusta voitaisiin käyttää myös apuna ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa henkilöille, joilla on vaikeuksia tunnistaa ja ymmärtää puheessa esiintyviä tunnesignaaleja.

– Koneoppimiseen perustuva lähestymistapa voi tarjota tehokkaampia ja luotettavampia työkaluja kielitieteelliseen perustutkimukseen”, Lahtinen lisää ja korostaa mahdollisuuksia avata kielenkäyttöä ja tunneilmaisua laajojen datamassojen avulla, joita ei aiemmin ole kyetty hyödyntämään perinteisin analyysimenetelmin. 

CONVERGENCE-hankkeen yhteistoiminnallinen ekosysteemi on hänestä hedelmällinen maaperä innovaatioille.

”Olen aina ollut monitieteisyyden puolestapuhuja. Uskon, että altistuminen erilaisille ajatuksille ja näkökulmille johtaa aina uusille ja mielenkiintoisille poluille. Tämä on erityisen tärkeää, kun yritetään keksiä jotain uutta, ja siitä koko tutkimuksessa on kyse.” 

Väitöskirjatutkija Kalle Lahtinen istuu Teatterimontun lattialla. Dissertation researcher Kalle Lahtinen sits on the floor of TeatterimonttuKuva: Antti Yrjönen

Kun Lahtinen katsoo tulevaisuuteen, hänen toiveensa ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta ovat selkeät:
– Haluaisin, että ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus muuttuisi saumattomammaksi, helpommin lähestyttäväksi ja empaattisemmaksi. Toivon, että meitä ympäröivä teknologia tukisi ihmisten tarpeita terveellä tavalla ja toisi ihmiset yhteen eikä jakaisi heitä. 
 

Tässä artikkelisarjassa esitellään Tampereen yliopiston CONVERGENCE-hankkeen väitöskirjatutkijat. Hankkeessa koulutetaan asiantuntijoita ja tutkijoita ymmärtämään ihmisen ja koneen lähentymisen haasteita ja mahdollisuuksia. Yhdistämällä luonnontieteen ja tekniikan alan yhteiskunta- ja humanistisiin tieteisiin CONVERGENCE kuroo umpeen teknologian ja ihmisten välistä kuilua. Hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi affektiivista tietojenkäsittelyä, lisättyä todellisuutta ja tekoälyä. Voit lukea lisää hankkeen verkkosivuilta
Hanketta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Teksti ja kuvat: Antti Yrjönen
Stage ja valot: Carlos Portilla Lopez
Paikka: Teatterimonttu, Tampereen yliopisto

Doctoral Researcher Kalle Lahtinen in Teatterimonttu, The city centre campus of Tampere University.
Jokaisella CONVERGENCE-väitöskirjatutkijalla on kaksi ohjaajaa, Kalle Lahtisen ohjaajat ovat Okko Räsänen ja Liisa Mustanoja, lisäksi ohjaajana toimii Juraj Šimko (Helsingin yliopisto)