Hyppää pääsisältöön

Kaikki julkaisut lasketaan!

Julkaistu 27.10.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
TAU julkaisutTAU julkaisut 2020
Tällä viikolla vietetään kansainvälistä Open Access -viikkoa. Viikon kunniaksi kirjaston asiantuntijat nostavat esiin ajankohtaisia avoimeen julkaisemiseen liittyviä teemoja.

Tieteellisten vertaisarvioitujen artikkeleiden avoimesta saatavuudesta on keskusteltu viime vuosina yhä enemmän muunlaisten julkaisujen jäädessä vähemmälle huomiolle. Populaarijulkaisut ovat kuitenkin varsin näkyvä osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta, joten suurelle yleisölle ja eri alojen ammattilaisille suunnatut kirjoitukset on myös perusteltua julkaista avoimesti verkossa, jolloin niitä hyödynnetään enemmän. Tiedon nopeaan ja vaivattomaan saatavuuteen on totuttu – harva lukija jaksaa lähteä jäljittämään julkaisua, joka on maksumuurin takana tai saatavilla ainoastaan painetussa lähteessä.   

Tampereen yliopisto kannustaakin tutkijoita rinnakkaistallentamaan myös muut kuin tieteelliset julkaisunsa aina silloin, kun kustantajan/julkaisijan ehdot sallivat sen. Rinnakkaistallentaminen onnistuu TUNICRIS-järjestelmässä julkaisutietojen raportoinnin yhteydessä. Samalla julkaisut saavat pysyvän verkko-osoitteen ja säilyvät Trepo-julkaisuarkistossa tallessa myöhempää käyttöä varten. Pitkäaikaissäilytys on tärkeä kysymys, jota yleismediat eivät välttämättä ole ratkaisseet. Ongelman on nostanut esiin mm. toimittaja Maria Pettersson kirjoituksessaan Suomalainen media tuhoaa omaa historiaansa.   

Rahoituksen näkökulmastakaan vertaisarvioimattomat julkaisut eivät ole merkityksettömiä. Yliopistojen rahoitusmallissa 14 prosenttia perustuu julkaisuihin. Muut kuin tieteelliset, eli vertaisarvioimattomat tiedeyhteisölle suunnatut julkaisut (julkaisutyyppi B) sekä ammatilliset (julkaisutyyppi D) ja yleistajuiset (julkaisutyyppi E) julkaisut lasketaan kertoimella 0,1. Lisäksi ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen avoimuus on yksi suunnitelluista seurattavista indikaattoreista kansallisessa avoimen tieteen seurantamallissa. Julkaisut on siis tärkeää muistaa kirjata TUNICRISiin, sillä niitä ei yleensä saada kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden tavoin importoitua muista tietokannoista. Kirjastosta saa tukea ja neuvoja rinnakkaistallennusprosessin eri vaiheissa.  

Lisätietoja:  

TUNICRIS-opas: Rinnakkaistallentaminen 

Julkaisujen painotus yliopistojen rahoitusmallissa 

Lisätietoja: oa [at] tuni.fi