Hyppää pääsisältöön

Julkisen mielipiteen kartoitus sai Suomen Akatemian rahoitusta

Julkaistu 10.12.2019
Tampereen yliopisto
Kaisa Herne/ Kuva: Jonne RenvallProfessori Kaisa Herne on mukana kolmen yliopiston yhteishankkeessa, joka tutkii julkisen mielipiteen muodostumista. Kuva: Jonne Renvall
Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin julkisen mielipiteen kartoittamisen infrastruktuuri pääsi uutena hankkeena rahoitettavaksi Suomen Akatemian infrastruktuurihankkeiden joukossa. Tampereen yliopistosta mukana tutkimuksessa on valtio-opin professori Kaisa Herne.

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea myönsi yhteensä 12,8 miljoonaa euroa kansainvälisten ja kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen.

Rahoitusta sai 10 tutkimusinfrastruktuuria, joiden joukossa on kaksi uutta hanketta: Kemiallisen kuvantamisen infrastruktuuri (Quantitative chemically-specific imaging infrastructure for material and life sciences, qCSI), jolle myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa, ja julkisen mielipiteen kartoittamiseen perustettu infrastruktuuri (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO), jolle myönnettiin 774 000 euroa.

Suomen julkisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuuri on monitieteinen yhteenliittymä, joka tutkii julkista mielipidettä, mielipiteenmuodostusta ja äänestyskäyttäytymistä. Hanke palvelee monia tieteenaloja ja mielipidetutkijoita ympäri maailmaa ja tarjoaa hyödyllistä tietoa päätöksentekijöille, tiedotusvälineille ja yleisölle.

Tutkimushankkeen tavoitteena on järjestää ja koordinoida yleisen mielipiteen ja äänestyskäyttäytymisen tieteellistä tutkimusta Suomessa. Tavoitteena on helpottaa uusien tutkimusmenetelmien oppimista, kehittämistä ja jakamista. Hanke pyrkii luomaan avoimen kontaktipinnan julkisen milipiteen tutkimiseksi. Tutkimushanke pyrkii edistämään myös tutkimustiedon avointa saatavuutta eli open acces -tavoitetta yhteistyössä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kanssa.

Tampereen yliopiston fysiikan professori Jorma Keskinen on mukana ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuurihankkeessa, joka on Suomen Akatemian ns. tiekartalla olevien ja infrastruktuurihankkeiden ja siten rahoitettavien hankkeiden joukossa.

Tutkimushanke koostuu kattavasta ja hajautetusta verkostosta kansallisia tutkimusasemia ja eurooppalaisista keskuspalveluista, joita ovat päämaja, datakeskus ja kalibrointikeskukset. Suomella on johtava rooli infrastruktuurin koordinoinnissa, sillä hankkeen päämaja tulee Suomeen.

Hanke tarjoaa keskitetysti monipuolista ilmakehäaineistoa, tutkimusmahdollisuuksia, kalibrointipalveluita, laitekehitystä ja koulutusta tutkijoille ja yrityksille sekä tietoa poliittisten päätösten tueksi.

Suomen tiekartalla olevat infrastruktuurit


Uudet avaukset, tiekartan ulkopuoliset


Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014–2020 (pdf)