Hyppää pääsisältöön

Journalismin moniäänisyyttä voi mitata - Moniäänisyysmittarista toimiva työkalu suomalaisen mediakentän käyttöön

Julkaistu 29.3.2023
Tampereen yliopisto
Moniäänisyysmittari
Laura Ahvan vetämässä Moniäänisyysmittari-hankkeessa on tutkittu journalismin moniäänisyyttä. Hankkeessa laaditut suositukset antavat ohjeita siihen, kuinka moniäänisyyttä voidaan mitata ja parantaa. Nyt julkaistu hankkeen loppuraportti antaa suosituksia erilaisten medioiden omille moniäänisyyden kehittämis- ja mittaamisprojekteille.

Journalismia syytetään usein puolueellisuudesta ja yksiäänisyydestä. Joskus väitteet kuitataan median puolelta sillä, että tilanne on hyvä, kunhan palautetta tulee tasaisesti oikealta ja vasemmalta. Mutta ketkä todella pääsevät ääneen journalismissa? Keiden ääni on yli- tai aliedustettuna? Kenen ääni julkisesta keskustelusta puuttuu?
 

Moniäänisyysmittarin kehittäminen on ollut osa Tutkimuskeskus Cometin monitieteistä tutkimushanketta, jossa voimansa yhdistivät journalistiikan ja tietotekniikan tutkimus, kaksi mediataloa – sanomalehti Kaleva ja uutistoimisto STT – sekä monialainen ohjausryhmä.  Moniäänisyysmittari sai alkunsa jo Sopiva – Sovittelujournalistit ry:n Uutisraivaaja-innovaationa. Media-alan tutkimussäätiön rahoittama tutkimus- ja kehityshanke päättyi helmikuussa 2023. 


Moniäänisyysmittari tunnistaa suurista tekstimassoista koneellisesti, ketkä henkilöt tai tahot siellä päästetään ääneen suoraan tai epäsuorasti siteeraamalla. Mittari tunnistaa ääneen pääsevien henkilöiden nimet, sukupuolet, tittelit ja taustaorganisaatiot – eli antaa varsin kattavan kuvan siitä joukosta, joka journalistisessa julkisuudessa puhuu.


Yksittäisen median lähdekattausta voi tarkastella joko kokonaisuutena tai rajatusti aihepiirin, julkaisuajan tai uutisten kirjoittajien mukaan. Journalismin lähteiden luotettava tunnistaminen on moniäänisyyden mittaamisen ensimmäinen askel. Tätä ja mittaamisen muita askelia on kuvattu raportin suosituksissa.


Matleena Ylikosken kirjoittaman raportin tavoite on koota yhteen hajallaan olevaa tietoa journalismin moniäänisyyden mittaamisesta ja erilaisista mittareista, sekä tarjoilla sitä konkreettisessa muodossa niille medioille ja journalismin ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä moniäänisyydestä ja sen kehittämisestä.


Julkaisu tarjoaa vastaukset kysymyksiin, miten journalismin moniäänisyyttä voi mitata ja miten edetä mittaamisen prosessissa ongelmanasettelusta ratkaisukeinon valintaan ja tavoitteiden asettamiseen. Raportti perustuu tutkimushankkeen aikana tehtyyn kehitystyöhön, sen aikana käytyihin keskusteluihin ja tehtyihin haastatteluihin. Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä -raportti sopii niin media-alan ammattilaisten kuin journalismin moniäänisyydestä kiinnostuneiden tutkijoiden luettavaksi.


Moniäänisyys mittarin verkkosivut ja lisätiedot hankkeesta löytyvät osoitteesta https://www.moniaanisyysmittari.fi/


Hankkeen tutkimusryhmää: tietojenkäsittelytieteen professori Jyrki Nummenmaa, journalistiikan tutkija Matleena Ylikoski ja tutkimusapulainen Tuomas Mäkelä tietojenkäsittelytieteestä, tutkimusryhmän johtaja journalistiikan apulaisprofessori Laura Ahva.


Moniäänisyysmittari-hanke on osa tutkija Matleena Ylikosken väitöstutkimusta Journalismin moniäänisyys – ihanne, määre ja mahdollisuus. Väitöstutkimusta rahoittaa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES sekä Media-alan tutkimussäätiö.

Toimittajat, kuva Meeri Hentilä