Hyppää pääsisältöön

Jarkko Harju: Yritysten käyttäytyminen – mikä siihen vaikuttaa ja kuinka paljon?

Julkaistu 14.6.2022
Tampereen yliopisto
Jarkko Harju on taloustieteen professori johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hänen tutkimusalaansa ovat työn- ja julkisen talouden teemoihin liittyvät kysymykset. Erityisesti häntä kiinnostaa yritysten käyttäytyminen.

Harjun mukaan yrityksillä on suuri merkitys pitkän aikavälin vaurauden ja hyvinvoinnin määrittäjänä yhteiskunnassa. Siksi onkin tärkeää mahdollistaa yrityksille toimiva ja oikeudenmukainen ympäristö.

Yritykset ovat hyvin erilaisia esimerkiksi koon, yritysmuodon, omistajuuden tai toiminnan mukaan. Yritystason käyttäytyminen on seurausta monella eri tasolla tehtävistä päätöksistä sekä yhteiskunnan yrityksille asettamista velvollisuuksista ja rajoituksista.

– Verotuksella ja sääntelyllä voi olla ratkaisevaa merkitystä yritysten kokonaistuotantoon, tuottavuuteen ja investointeihin, mikä vaikuttaa suoraan talouden tehokkuuteen. Yritykset taas voivat olla tärkeä tekijä siinä, miten talouden tuotokset jakautuvat omistajien ja työntekijöiden välille, millä on suoria vaikutuksia tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden kehittymiseen yhteiskunnassa. 

Harju on tutkinut laajasti yritysten käyttäytymistä aivan pienistä yrityksistä isoihin monikansallisiin yrityksiin. Talousteoriaa empiirisesti testaten hän on esimerkiksi selvittänyt, miten arvonlisäveron nostot ja laskut vaikuttavat yritysten hinnoittelupäätöksiin sekä tuotteiden kysyntään ja työllisyyteen.

– Pyrin tutkimuksellani luomaan sekä uutta tieteellistä tietoa yritysten käyttäytymisestä yli koko yritysjakauman isoista pieniin, mutta myös tuottamaan tärkeää yhteiskunnallista tietoa.

Jarkko Harjun yhteystiedot