Hyppää pääsisältöön

Internet vaikeina aikoina – uhka vai mahdollisuus?

Julkaistu 9.5.2023
Tampereen yliopisto
Kuva: Paul Voorham
Vuonna 2023 olemme kaikki tavalla tai toisella yhteyksissä internetiin – halusimme tai emme. Mitkä ovat internetin uhat vuonna 2023? Miten niitä voidaan ehkäistä ja mitkä tekijät antavat toivoa? Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävä EuroDIG-konferenssi keskittyy tarkastelemaan näitä kysymyksiä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki internetistä kiinnostuneet Tampereelle 19.–21.6.2023. Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli Tampereen yliopistolta ja Yrjö Länsipuro Suomen Internet-yhdistyksestä kertovat, että vaikka internet vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi kaikkeen elämässämme, ei sen läsnäolo tulevaisuudessa ole itsestään selvää.

Ilmainen ja kaikille avoin EuroDIG-konferenssi järjestetään Tampereen yliopistolla hybriditapahtumana teemalla Internet in troubled times: risk, resilience and hope. Tapahtuma tarjoaa osallistujilleen uusinta tutkimustietoa internetistä.

Puhujien ja esiintyjien joukossa on alan asiantuntijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia ympäri maailmaa. Jo vahvistettujen keynote-puhujien joukossa on muun muassa Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, jonka puheenvuoro alustaa keskustelun sosiaalisesta mediasta ja teknojättien alustoista. Internet Societyn presidentti Andrew Sullivan puolestaan aloittaa keskustelun internetin fragmentaatiosta.

EuroDIG-tapahtumassa on lisäksi tarjolla workshopeja, joiden avulla pääsee tutustumaan käytännön tasolla ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin. Esimerkiksi Digital information literacy as a modern civic skill –workshop tutustuttaa osallistujansa digitaalisiin kansalaistaitoihin suomalaisesta näkökulmasta. AI and Trust –workshopissa puolestaan keskitytään tekoälyn kuten esimerkiksi ChatGPT:n valvontaan ja luotettavuuteen.

Jarmo Viteli on ollut aktiivisesti järjestämässä tapahtumaa:

– EuroDIG mahdollistaa ainutkertaisen tilaisuuden ihmisille ja organisaatioille saada syvällistä ja kansainvälistä näkemystä siitä, millä tavoin internet sekä sen kohtaamat haasteet koskettavat ja vaikuttavat monenlaisten ihmisten elämään.

EuroDIG tarjoaa mahdollisuuden myös kansainväliselle verkostoitumiselle ja ihmisten kohtaamiselle aidosti ja kasvokkain.

– Tapahtuma tulee lähelle ihmisten arkea ja erilaisia toimijoita. Näen, että konferenssi on mahtava tilaisuus kaikille tamperelaisille tulla kokemaan jotain sellaista, mitä Suomessa ei ole ennen järjestetty, Viteli toteaa.

EuroDIG:iin kuuluu varsinaisen konferenssin lisäksi esitapahtumia, kuten kansallinen Finnish Internet Forum ja nuorille suunnattu YOUthDIG. Finnish Internet Forumissa haastateltavana on muun muassa entinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, joka on paikalla kertomassa datataloudesta ja tällä hetkellä vallitsevasta datakapitalismista. YOUthDIG:issä nuoret osallistujat pääsevät jakamaan ideoita ja keskustelemaan EuroDIG:n aiheisiin liittyen.

Tapahtuman teemoina riskit, resilienssi ja toivo

EuroDIG:n teema heijastaa internetin kohtaamia ajankohtaisia uhkia vaikeassa maailmantilanteessa, mutta tuo esiin myös internetin selviytymisen ja toivon mahdollisuuden. Tapahtuman pääaiheiksi nousevat Ukrainassa käynnissä olevan sodan vaikutukset, internetin pirstaloituminen sekä mahtiasemaan nousseiden alustojen ja sosiaalisen median ongelmat.

Yrjö Länsipuro on ollut keskeisessä asemassa mahdollistamassa EuroDIG:n saapumista Tampereelle. Hän painottaa, että tapahtuma voi antaa uutta näkökulmaa alan asiantuntijoillekin:

– Esimerkiksi maailman geopoliittinen tilanne on vaikuttanut siteiden katkeamiseen ja erilaisten sovellusten rajoittamiseen tiettyjen maiden sisällä. Internetin mekaniikka ja syvimmät kerrokset mahdollistavat kuitenkin ainakin toistaiseksi liikenteen kaikkialle. Silti väistämättä herää kysymys, kauanko internetin tilanne pysyy näin neutraalina.

Sekä Länsipuro että Viteli korostavat ihmisten tietoisuuden ja tiedon merkitystä internetin olemassaolon takaamisessa. Heidän mukaansa EuroDIG:iin osallistuminen on yksi tapa olla mukana oppimassa välineestä, josta on tullut elämämme keskeinen osa:

– Meidän kaikkien on syytä olla aidosti kiinnostuneita internetin uhkakuvista ja siitä, miten niitä voidaan ehkäistä. Olennaista on se, miten voimme itse kehittää internetin resilienssiä ja varmistaa sen, että internet pysyy jatkossakin kaikkien saavutettavissa.

Lisätietoja

Ilmoittaudu tapahtumaan
Tapahtuman verkkosivut

Tutustu tapahtuman ohjelmaan (päivittyy ohjelman täsmentyessä)

Tapahtumaan voi osallistua myös verkossa. Linkin saa rekisteröitymisen yhteydessä.

EuroDig eli European Dialogue on Internet Governance on Euroopan alueellinen internetfoorumi, jonka juuret ovat YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksessa (WSIS) vuonna 2005. Se perusti globaalin Internet Governance Forumin (IGF), joka on saanut runsaan jälkikasvun alueellisella ja kansallisella tasolla.