Hyppää pääsisältöön

Innovoinnille suotuisa ja avoin ympäristö - yhdessä!

Julkaistu 21.1.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Korkeakoulujen TKI-toiminta tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
Korkeakoulut toimivat avoimina ja kustannustehokkaina yritysten innovaatioalustoina. Rohkaisemme pk-yrityksiä hyödyntämään korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita sekä oppimis- ja kehittämisympäristöjä. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja olemme vaikuttavampia!

Elinkeinotoiminnan uudistumiskykyä ja -halua mitataan joka päivä. Korkeakoulut ovat innovatiivisia kumppaneita talouskasvun vetureina toimiville pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. 

Korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut (TKI) auttavat yrityksiä työstämään ideoita, hakemaan rahoitusta, tuotteistamaan ja käynnistämään vientiä. Myös digitalisaatioon ja automatisaatioon saa tukea ja työkaluja. 

− Korkeakoulujen tutkimustyötä ja laajaa työelämälähtöistä osaamista kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja osallistua vaikka yhteishankkeisiin, kannustaa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kehittämispäällikkö Hanna-Greta Puurtinen TKI-palveluista. 

Uudistumiskykyä ja kestävää kasvua

Ammattikorkeakouluissa on useita eri alojen läpi leikkaavia tutkimus- ja oppimisympäristöjä. 

− Tarjoamme yrityksille paikan työstää ideoita. Yritykset voivat monialaisesti ja käytännönläheisesti kokeilla eri teknologioita sekä ottaa niitä käyttöön. TKI-infrastruktuuri palvelee samalla opetusta, kertoo Puurtinen. 

Hänen mukaansa Pirkanmaa on edelläkävijä avointen innovaatioalustojen kehittämisessä. − Olemme yritteliäitä ja rohkeitakin, mutta meilläkin on silti vielä tehtävää siinä, miten innostamme yrityksiä mukaan hyödyntämään TKI-palveluitamme ja kokeilemaan uutta teknologiaa.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeinotoiminnan strategiaan sisältyy uudistumis- ja innovaatiokyvykkyyksien vahvistaminen sekä TKI-panostusten nostaminen kansainvälisestikin kilpailukykyisiksi. – Korkeakouluna meillä on iso rooli tulevaisuuden kannalta olennaisen osaamisen varmistamisessa, Puurtinen painottaa. 

InnoHEIs-hanke toimii liimana

TAMKin tärkeänä kumppanina toimii Pirkanmaan liitto. Meneillään olevassa InnoHEIs-hankkeessa haetaan yhdessä kansainvälisiä, hyviä esimerkkejä TKI-työhön. Hanketta rahoittaa Interreg Europe -ohjelma ja TEM. 

– Pureudumme siihen, miten luomme suotuisan, avoimen ja houkuttelevan ympäristön korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin yhteiselle innovaatiotoiminnalle. Haluamme hyödyntää TKI-infroja entistä paremmin ja tuoda ne lähelle pirkanmaalaisia sidosryhmiä, Puurtinen painottaa.

InnoHEIs-hanke on yksi Pirkanmaan liiton keskeisiä keinoja vaikuttaa alueelliseen kehittämiseen. Hanke toimii liimana yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä viranomaistoimijoiden välillä. Ne voivat yhdessä miettiä toimintamalleja ja yhteistyötä. 

− Etsimme kansainvälisestä yhteistyöstä ja alueellisesta sidosryhmätyöskentelystä keinoja kehittää tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuripolitiikkaamme, infrastruktuurin käytettävyyttä ja politiikkainstrumentteja, kertoo kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi Pirkanmaan liitosta. 

Kokeilut ja pilotit työelämän tarpeisiin - uusimpana TAMK FieldLab

Pirkanmaan liitolla on koko maakuntaa koskeva strategia, jossa yhtenä kärkiteemana on uudistuva, digitalisoituva teollisuus. TAMK vahvistaa myös teollisuuden uudistumista. 

Kokeilu- ja oppimisympäristöjen tuorein esimerkki, TAMK FieldLab, on yritysten hyödynnettävissä taklaamassa digitaalisen rakennemuutoksen osaamishaasteita Teollisuus 4.0-ympäristössä. Teollisuus 4.0 liittää teollisuuden tuotantoprosessin digitaalisesti yhteen, osaksi älykkäitä järjestelmiä, tieto- ja viestintätekniikkaa.  

TAMK FieldLab tarjoaa yrityksille, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille uusia teknologioita ja teollisen toimintaympäristön koneita. − Siellä tutkitaan, innovoidaan ja tehdään konkreettisia kokeiluja ja pilotteja, jotka vastaavat työmarkkinoiden tarpeita. Kynnys on matala, ja toivotamme teollisuusyritykset tervetulleiksi mukaan, kertoo TAMKin teollisuustekniikan lehtori Petri Pohjola

Uusi TAMK FieldLab monipuolistaa opiskelijoidenkin oppimisympäristöjä. – Se on kohtaamispaikka, jossa opiskelijat voivat verkostoitua yritysten kanssa, saada harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja. Yritysten innovaatioiden ja kokeilujen tueksi on tarjolla resursseja, asiantuntemusta, laitteita, koneita ja opiskelijoita sekä uusia alan asiantuntijoita. 

Yhdessä tekemällä syntyy uusia innovaatioita ja entistä parempi Pirkanmaa.

 

Kiinnostuitko? Lue lisää InnoHEIs-hankkeen verkkosivuilta


Lisätiedot:

Hanna-Greta Puurtinen
Kehittämispäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu, TKI-palvelut
050 3732947, hanna-greta.puurtinen [at] tuni.fi