Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointialueille valmistui henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen sivusto ja opas

Julkaistu 30.11.2022
Tampereen yliopisto
Ilmakuvassa Tampereen yliopistollisen sairaalan rakennuksiaHyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Pirkanmaan hyvinvointialue on asukasmäärältään Suomen suurin. Kuvassa taustalla Tampereen yliopistollisen sairaalan aluetta.
Hyvinvointialueiden henkilöstöjohtamiseen ja kehittämistyöhön on valmistunut laajaan yhteistyöhön perustuva aineistokokonaisuus, Sotehelmet, joka sisältää uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvää teoreettista ja käytännönläheistä tietoa, vinkkejä, kehittämismenetelmiä ja työkaluja.

Sotehelmien eri osat ja materiaalit on suunnattu erityisesti hyvinvointialueiden johdolle, esihenkilöille, päättäjille sekä eri ammattiryhmien henkilöstölle. Aineisto soveltuu myös muille aloille.

Sotehelmien pääteemoja ovat strateginen työkykyjohtaminen, uudistuva muutoksen johtaminen, dialogisuus organisaatiossa, osallistava työhyvinvoinnin kehittäminen, johtaminen ja kohtaaminen etänä sekä osallisuus ja demokratia.

Aineisto on julkaistu sekä verkkosivustona että tiiviimmin kirjana. Kirjan voi ladata myös verkosta.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen keskeisessä roolissa

— Kokonaisuus pohjautuu strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen eri tasoihin sekä johdon ja esihenkilöiden organisatorisiin vastuu- ja osaamisalueisiin, kertoo Sotehelmet-hankkeen koordinaattori, henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta.

— Keskeisessä roolissa on vastuullinen ja osaava strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen, jossa keskiössä on työhyvinvointi, työkyky, työterveys ja työturvallisuus.

Sotehelmet-yhteishankkeessa kiteytettiin tuloksia, tuotoksia ja konkreettisia kehittämisesimerkkejä kuudesta Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimasta sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeesta.

Taustalla kuuden sote-alan kehittämishankkeen tulokset

Hankkeiden yhteisenä päämääränä on ollut kehittää työyhteisöjen työtä, toimintaa ja palveluita, kehittää työhyvinvointia ja johtamista sekä vahvistaa osaamista.

— Tavoitteena on ollut yhdistää eri hankkeiden näkökulmat sote-alan kehittämiseen ja tuottaa hanketulosten koonnin ja analyysien kautta synteesi, jota voidaan hyödyntää sote-alan ja uusien hyvinvointialueiden kehittämisessä, Syvänen kertoo.

Sotehelmet-kehittämishankkeita ovat Strateginen työkykyjohtaminen sotemuutoksessa, Soteliiderit – hyvällä henkilöstöjohtamisella onnistuneita muutoksia, SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus, Hyvinvoiva Hoiva - Välmående omsorg – hyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa, Etänä enemmän – sotetyö uudistuu sekä Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi, ASKO.

Sotehelmet-hankkeiden yhteistoiminnalliseen ja dialogiseen kehittämistyöhön osallistui eri tehtäväalueiden sote-organisaatioiden johtoa, esihenkilöitä sekä eri ammattiryhmien, työntekijöiden ja asiakkaiden edustajia.

Esimerkiksi Tampereen yliopiston SoteDialogit-hankkeeseen osallistui vanhuspalveluiden, terveyskeskusten, sairaaloiden, lastensuojelun sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työpaikkoja ja tiimejä.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, THL ja soteyhtymät mukana

Hankkeita toteuttamassa on ollut organisaatioita eri puolilta Suomea: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Kuntatyönantajat.

Mukana on myös laaja joukko muita sote-alan toimijoita, esimerkiksi Talentia, Superliitto, THL ja Keva.

Tampereen yliopiston koordinoimassa SoteDialogit-hankkeessa kehittämistyötä tehtiin yhdeksän maakunnan alueella. Maakunnista toteuttajien roolissa oli muun muassa Essote – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä ja Siun Sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Lisäksi hankkeet tekivät yhteistyötä monien kuntien ja kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ja yksityisten palveluiden tuottajien kanssa.