Hyppää pääsisältöön

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden puolesta – Kevään kuulumisia TreSilienssi-hankkeesta

Julkaistu 8.6.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
kuvituskuva hankkeen kuulumiskirjeelle
Tampereen korkeakouluyhteisön TreSilienssi-hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Hanke käynnistyi toden teolla kevään 2021 aikana monenlaisten toimenpiteiden voimin. TAMKissa ja Tampereen yliopistossa on jatkettu ja lisätty olemassa olevien ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen toimia, sekä kehitetty nykyisiä ja uusia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden parantamiseksi korona-aikana. Korkeakoulut tekevät hankkeessa läheistä yhteistyötä ja toteuttavat yhteisiä projekteja. Osa toimenpiteistä on kuitenkin korkeakoulukohtaisia.

Yksi ensimmäisiä haasteita, johon hankkeessa haluttiin vastata, oli parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää eri palveluita sekä korkeakouluyhteisön nykyisiä tukikanavia ja mahdollisuuksia. Tämän tarpeen pohjalta syntyi kampanja sekä hyvinvointisivusto #parvi, jonka työstämisessä TreSilienssin toimijat olivat tiiviisti mukana. Yliopistolla jatkettiin Navigaattori-palvelun kehittämistä matalan kynnyksen tukimuotona opiskelijoille.  

Opiskelijoiden henkilökohtainen kontaktointi sekä avun ja ohjauksen tarpeiden kartoitus ja tuen tarjoaminen ovat olleet kevään painopisteitä kummassakin korkeakoulussa. Yliopistossa TreSilienssi-hankkeen puitteissa on tunnistettu Analytiikkaäly-hankkeen sovelluksen avulla opiskelijoita, jotka mahdollisesti kokevat etenemishaasteita, kuormitusta tai uupumusta opinnoissaan. Yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimitse alkoivat kandidaattivaiheen opiskelijoista ja jatkuivat maisterivaiheen opiskelijoihin alkukesästä 2021. TAMK lähestyi kaikkia opiskelijoita tekstiviestillä, jossa kerrottiin niin tukipalveluista, vapaa-ajan toiminnasta sekä mahdollisuus pyytää erillistä yhteydenottoa. Lisäksi TAMKissa kontaktoitiin 1. ja 2. vuosikurssien ryhmiä sekä toteutettiin suorat yhteydenotot niille opiskelijoille, jotka toivoivat vielä erillistä yhteydenottoa huoliinsa liittyen tai joista opettajatuutoreilla tai muilla toimijoilla on noussut erityinen huoli.  

Korona-aikana opiskelijoiden kokema yksinäisyys sekä yhteisöllisyyden kokemuksien puute on lisääntynyt.  Jotta sosiaalinen vuorovaikutus ja kokemus yhteenkuuluvuudesta vahvistuu, koko korkeakouluyhteisön, opiskelijajärjestöjen sekä sidosryhmien pitää toimia yhdessä. Opintojen ja vapaa-ajan tukemiseksi on hankkeessa nostettu esiin esimerkiksi Learning Labin seuratoimintaa. TAMKissa käynnistyi myös useita pienryhmiä opiskeluiden sekä hyvinvoinnin tueksi. Esimerkiksi opiskelutaitoja tukevat Sparris-pajat sekä opiskelijoiden ohjaamat pienryhmät vastasivat omalta osaltaan opiskelijoiden tarpeisiin. Yliopistolla hankkeen kautta tuettiin opintopsykologien kehittämien opiskelutaitoverkkokurssien toteuttamista. Korona-ajan opiskelun tueksi molemmissa korkeakouluissa aloitettiin huhtikuun alussa Get Stuff Done! -opiskelupajat.  

TreSilienssi-hankkeessa keskeistä on yhteistyö korkeakoulujen ja tamperelaisten opiskelijakuntien välillä. Tätä yhteistyötä on käynnistelty kevään mittaan muun muassa opiskelijajärjestöjen tapahtumatuen suunnittelun muodossa.

Hankkeeseen saatiin lisäkäsiä kevään aikana mm.  opintoneuvojien, harjoittelijan, opintokuraattorin ja opintopsykologiharjoittelijan rekrytoinneista ja TreSilienssin projektikoordinaattoreina aloittivat allekirjoittaneet, Mikko Salminen sekä Anna Laurila. Hankkeen asiantuntemusta saapuivat loppukeväästä ja alkukesästä vahvistamaan opiskelijoiden ohjauksen asiantuntija Jasmin Rantanen ja opintokuraattori Johanna Virtanen. Meidän projektikoordinaattorien tehtävä on huolehtia omalta osaltamme jouhevasta kokonaisuudesta ja korkeakoulujen yhteistyöstä hankkeen osalta. Meihin voikin olla yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia, miten pystyisimme kaikki voimaan paremmin yhdessä. 

Kesäisin terveisin, 

Anna & Mikko