Hyppää pääsisältöön

Hyvää elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa – uutuuskirja avaa näköaloja pohjoissavolaiseen arkeen

Julkaistu 6.10.2020
Tampereen yliopisto
Etukansi Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa
Uusi Open Access -kirja kuvaa arkielämää pienessä, rakennemuutoksen koettelemassa teollisuuskaupungissa.

Muuttovoitto- ja muuttotappioalueiden välisten erojen jyrkkenemisestä on puhuttu jo pitkään. Koronapandemian aikana on päästy myös ihmettelemään muuttovirtojen kääntymistä suurimmista kaupungeista kehyskuntiin ja jopa maaseudulle. Vähemmän keskustelussa on kiinnitetty huomioita siihen, mitä rakennemuutos merkitsee jo menetetyiksi julistettujen muuttotappioalueiden asukkaiden hyvinvoinnin ja asuinpaikkaan liittyvien kokemusten kannalta.

Tuoreessa kokoomateoksessa Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa: varkautelaisten arki ja hyvinvointi tarkastellaan Varkautta tyypillisenä rakennemuutoksen kanssa kamppailevana pienenä kaupunkina. Artikkeleissa esitellyt tulokset perustuvat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella 2016–2017 kerättyyn laajaan kysely- ja haastatteluaineistoon, joissa selvitettiin varkautelaisten arkielämää ja hyvinvointia. Lisäksi teoksessa on hyödynnetty historiallisia dokumentteja.

Vastauksista välittyy kuva, että varkautelaiset ovat yleensä tyytyväisiä työhönsä, sosiaalisiin suhteisiinsa ja elämäänsä muutenkin. Varkaus nähdään turvallisena ja hyvän elämän puitteet tarjoavana asuinpaikkana. Hyvinvoinnin tärkeitä osatekijöitä ovat parisuhde ja muut sosiaaliset suhteet. Hyvinvointia ja kuulumisen tunnetta puolestaan heikentävät työhön liittyvien tulevaisuudennäkymien heikkous ja työttömyys. Varkauden rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä arvostetaan, mutta toisaalta monet toivoivat siltä enemmän kaupunkimaista sykettä. Kirjassa pohditaan myös, ovatko varkautelaiset nuoret aikuiset Y-sukupolvea koskevien kuvausten mukaisia ja keitä ovat ne, joiden hyvinvointi ei yllä muiden tasolle.

Tampere University Pressin kustantama Open Access -kirja on avoimesti saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Teoksen kirjoittajat ovat yhteiskuntatieteiden ja historian tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Tampereen yliopistosta.
 

Vilma Hänninen, Antti Kouvo & Pekka Kuusela (toim.) Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa: varkautelaisten arki ja hyvinvointi. Tampere University Press, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-024-3.

 

Lisätietoja teoksesta:
Vilma Hänninen
vilma.hanninen @uef.fi


Lisätietoja Tampere University Pressin toiminnasta:
tup @tuni.fi
Tampere University Press