Hyppää pääsisältöön

Huolestuttaako tärkeän tutkimusdatasi säilyminen?

Julkaistu 20.10.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Fairata
Digitaalisten tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytykseen on tullut tarjolle Fairdata PAS -palvelu, jonka käyttöön tarvittavia tukitoimia Tampereen yliopistossa parhaillaan selvitetään. Fairdata PAS -palvelu turvaa tutkimusdatasi säilyvyyden luotettavasti kymmenien, jopa satojen vuosien ajaksi. Etsimme nyt sopivia digitaalisia aineistoja palvelun käyttöönoton pilotointiin.

Pilottiaineistoille ei ole tiukkoja kriteereitä, mutta seuraavat näkökohdat on hyvä ottaa huomioon:

  1. Aineiston tuottaja itse katsoo datan olevan merkittävä esimerkiksi siten, että se on jollakin tapaa ainutkertaista, sen tuottamiseen on käytetty aikaa ja vaivaa tai datalla voisi katsoa olevan käyttöä tulevaisuudessa.
  2. Aineistolle ei ole olemassa vaihtoehtoista pitkäaikaissäilytyspaikkaa esimerkiksi Tietoarkistossa tai Kielipankissa. Etsimme siis ensisijaisesti muuta kuin tekstimuotoista kysely- ja haastatteludataa tai tallennettua puhetta.
  3. Aineistolla on kytkös Tampereen yliopistoon.

Erityisiä teknisiä vaatimuksia säilytettävälle datalle ei tällä hetkellä ole, vaan tärkeintä on löytää sopivia aineistoja, joilla PAS-palvelua ja siihen liittyviä prosesseja voidaan kokeilla ja kehittää. Pilottiaineistoja ei ole projektin puitteissa tarkoitus avata, vaan kyse on nimenomaan säilytyksestä.

Pilotointiin osallistuminen ei edellytä osallistujalta muuta kuin yhteistyötä projektiryhmän kanssa. Projektiryhmä huolehtii käytännön toimista niin pitkälle kuin mahdollista. Vastineeksi osallistumisesta on mahdollisuus saada data hyvään säilöön myös tulevia tutkijapolvia varten ja näkyvyyttä tutkimukselle.

Aineistoehdotuksia voi lähettää Tampereen yliopiston datapalvelulle 6.11.2020 mennessä osoitteeseen researchdata [at] tuni.fitarget="_self" .

Lisätietoja: projektipäällikkö, Turkka Näppilä (turkka.nappila [at] tuni.fi, 050 509 9030). 

Paperille talletettu tieto säilyy suotuisissa olosuhteissa käyttökuntoisena vuosisatoja, mutta digitaalisten aineistojen säilyttäminen käytettävänä vaatii aktiivisia toimenpiteitä, sillä laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot muuttuvat ja vanhenevat suhteellisen nopeasti. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa suomalaisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille digitaalisten tutkimusaineistojen eli tutkimusdatan pitkäaikaissäilytykseen Fairdata PAS -nimisen palvelun (PAS = pitkäaikaissäilytys; https://www.fairdata.fi/fairdata-pas/ ). Palvelun toteuttaa CSC.