Hyppää pääsisältöön

Huippuyksikkö etsii syitä ja ratkaisuja vanhustenhoidon sudenkuoppiin

Julkaistu 1.2.2019
Tampereen yliopisto
Vanhustenhoito on ollut laajasti esillä viime päivinä. Mediassa on muun muassa pohdittu, miten vanhusten hoito tulisi järjestää, millainen olisi oikea hoitajamitoitus ja millaisia resursseja vanhustenhoitoon tarvitaan. Professori Marja Jylhä tutkii ikääntyneen väestön terveyttä, hoivan hintaa ja asumista gerolontologian tutkimusryhmässä, joka on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä.

Miksi vanhus ei saa tarvitsemiaan palveluita? Millaiset ovat Suomen ulkopuolella syntyneiden hoivatyöntekijöiden työolosuhteet? Miten teknologia näkyy ikääntyneiden arjessa? Mikä on hoivan hinta? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö.

Tampereen yliopistossa professori Marja Jylhä ja dosentti Outi Jolanki johtavat gerontologien tutkimusryhmää, joka keskittyy analysoimaan ikääntyneen väestön terveyttä, hoivan hintaa, asumisvaihtoehtoja ja toimijuutta. Ryhmä on osa Jyväskylän yliopiston johtamaa huippuyksikköä. Huippuyksikkö koostuu yli 30 sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijasta Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoista.

Huippuyksikköä johtavan Jyväskylä yliopiston professori Teppo Krögerin tutkimusryhmä tarkastelee sosiaalipalvelujärjestelmiä, ikääntyneiden hoivatarpeita sekä hoivaköyhyyttä. Hoivaköyhyys tarkoittaa sitä, että henkilö ei saa tarvitsemaansa palvelua. Ryhmä selvittää tämän ilmiön syitä.

Suomessa yhä useampi hoivatyöntekijä on maahanmuuttajataustainen ja myös maahanmuuttajataustaisen vanhusväestön osuus kasvaa. Tämän ikääntyneen ryhmän palvelutarpeista ja palveluiden saamisesta on kuitenkin tähän asti ollut hyvin vähän tutkimustietoa saatavilla. Samoin ymmärrys Suomen ulkopuolella syntyneiden hoivatyöntekijöiden työstä ja sen olosuhteista on puutteellista. Tätä tietoaukkoa huippuyksikössä täyttää Helsingin yliopistossa toimiva tutkimusryhmä, jota johtaa dosentti Sirpa Wrede.

Digitalisaatio on läsnä kaikkialla arjessamme, mutta monet ikääntyneet jäävät sen kehityksen ulkopuolelle. Akatemiatutkija Sakari Taipale ryhmineen tarkastelee huippuyksikössä teknologian käyttöä ikääntyneiden arjessa ja hoivatyössä. Ryhmä tutkii muun muassa ikäihmisten omaehtoista teknologian käyttöä sekä niitä lukuisia tapoja, joilla läheiset auttavat ja osallistavat heitä digitaalisten palveluiden käytössä.

Lisätietoja:
Marja Jylhä, puh. +358405889100, marja.jylha [at] tuni.fi
Outi Jolanki, outi.jolanki [at] tuni.fi
Teppo Kröger, puh. +358408054160, teppo.kroger [at] jyu.fi
Sirpa Wrede, puh. +358503119633, sirpa.wrede [at] helsinki.fi
Sakari Taipale, sakari.taipale [at] jyu.fi
koordinaattori Emilia Leinonen, emilia.a.leinonen [at] jyu.fi

Yksikön kotisivut suomeksi ja englanniksi.
Tuoreimman tiedot löydät huippuyksikön Facebook-sivulta ja Twitter-tililtä.

Kuva: Jonne Renvall