Hyppää pääsisältöön

Hallitus esittää rokotetutkimusyhtiön perustamista, THL:n ja Tampereen yliopiston kliininen rokotetutkimus suunnitteilla osaksi uutta yhtiötä

Julkaistu 12.11.2020
Tampereen yliopisto
Suomen hallitus esittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämistä. Myös Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen on tarkoitus liittyä osaksi uutta rokotetutkimusyhtiötä. Yhtiön perustamisella on tarkoitus vahvistaa suomalaista kliinistä rokotetutkimusosaamista.

Lakiesityksen mukaan rokotevalmistajien kanssa yhteistyössä toteutettavien THL:n rokotetutkimusten rahoitus, toiminnot ja henkilöstö siirrettäisiin erilliseen osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä. Järjestely vahvistaa THL:n riippumattomuutta rokotehankintoja koskevissa päätöksissä.

THL:n rokotetutkimuspalvelut kuuluvat tällä hetkellä kansanterveysratkaisut-osastoon. Siirrettävät palvelut eivät sisältäisi THL:n lakisääteisiä tehtäviä. Kansallista rokotusohjelmaa, rokotehankintoja ja rokotuksin ehkäistävien tautien seurantaa koskevat toiminnot jatkuvat THL:n terveysturvallisuusosastolla. Yhtiöön suunnitellaan siirtyvän enintään 10 henkilötyövuoden verran pysyvää henkilöstöä. 

Valtioneuvoston yleisistunto päättää valtion osalta ja Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus omalta osaltaan yhdessä sovitusti yhtiön perustamiseen liittyvistä asioista. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus käsittelee asiaa, kun tarvittava tietopohja on koossa. Kliinisessä rokotetutkimuksessa ja siihen välittömästi liittyvässä hallinnossa työskentelee Tampereen yliopistossa noin 65 henkilöä.

Osakeyhtiö aloittaisi toimintansa ensi vuoden alussa

Yhtiön perustamisella on tarkoitus osaltaan taata ja vahvistaa suomalaista kliinistä rokotetutkimusosaamista, jotta Suomeen ja maailmalle saadaan hyvin tutkittuja, vaikuttavia ja turvallisia rokotteita. Lisäksi yhtiön perustamisen tavoitteena on lisätä tutkimusinvestointeja Suomeen.

Perustettava rokotetutkimusyhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö. Yhtiön osakkaina olisivat Suomen valtio ja Tampereen korkeakoulusäätiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2021. Osakeyhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuoden 2021 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.11.2020 

Lisätietoja:

Arto Palmu
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7910
etunimi.sukunimi [at] thl.fi

Tapio Visakorpi
dekaani
Tampereen yliopisto
puh. 050 318 5829
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Mari Laurén-Häussler
hallitussihteeri
Sosiaali- ja terveysministeriö
puh. 029 516 3762
etunimi.sukunimi [at] stm.fi

Niina Kiviaho
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
puh. 029 516 3009
etunimi.sukunimi [at] stm.fi