Hyppää pääsisältöön

HALKO-hankkeessa tutkitaan hyvinvointialueuudistuksen synnyttämää uudenlaista julkisen hallinnon kokonaisuutta

Julkaistu 14.3.2023
Tampereen yliopisto
LasikattoKuva: Jenni Toivonen/Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistossa on käynnistynyt laaja tutkimushanke, jossa tarkastellaan hyvinvointialueiden ja kuntien välistä suhdetta, johtamista ja valtionohjausta. HALKO-hanke on osa Valtioneuvoston kanslian koordinoimaa tutkimus- ja selvitystoimintaa (VN TEAS), jolla tuotetaan tietoa julkisen hallinnon päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Tutkimushankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan hallinnontutkijoista koostuva tutkimusryhmä. Sen vastuullisina johtajina toimivat yliopistonlehtori Anni Jäntti ja professori Arto Haveri ja päätutkijana tutkijatohtori Henna Paananen.

– Tutkimusryhmän jäsenet ovat tutkineet ja arvioineet kaikkia tällä vuosituhannella Suomessa tehtyjä julkishallinnon ja -johtamisen merkittävimpiä kunta- ja aluetason uudistuksia. Hyvinvointialueuudistukseen laajasti pureutuva tutkimushanke on hieno tilaisuus hyödyntää aiemmissa tutkimuksissa saamiamme oppeja ja oppia uutta, toteaa yliopistonlehtori Anni Jäntti.

Vuoden alusta toimintansa käynnistäneiden hyvinvointialueiden myötä suomalaisen julkishallinnon kokonaisuus on muuttunut merkittävällä tavalla. Tutkimushankkeessa syvennytään tämän kokonaisuuden toimintaan, osiin ja niiden välisiin suhteisiin. Tutkimushankkeessa tarkastellaan, minkälainen julkisen hallinnon, johtamisen ja ohjauksen kokonaisuus hyvinvointialueuudistuksessa syntyy ja tunnistetaan uudistuksen toteuttamista tukevia ja haittaavia tekijöitä ja siihen liittyviä jännitteitä.

– Kyseessä on suurin julkista hallintoa ja julkisia palveluja koskeva uudistus itsenäisen Suomen historiassa. Sillä on merkittäviä vaikutuksia julkishallinnon kokonaisuuteen, niin kuntien, alueiden kuin valtion toimintaan, korostaa professori Arto Haveri.

HALKO-hankkeen ohjausryhmässä on edustus valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

– Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen on ollut todella pitkällisen työn tulos ja uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen kohdistuu suuret odotukset. Siksi on erittäin tärkeää, että uudistusta seurataan. Tutkimushanke on laaja-alaisuudessaan hyvin merkittävä ja odotamme mielenkiinnolla sen tuloksia, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen valtiovarainministeriöstä.

Hankkeen tuloksena muodostetaan kokonaiskuva hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutkimusryhmä antaa tutkimukseen perustuen politiikkasuosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia julkisen hallinnon kehittämiseen. Hankkeen tuloksista viestitään hankkeen aikana.

– Tuotamme hankkeessa tietoa julkisen hallinnon kokonaisuuden toimivuuden ja uudistuksen toimeenpanon tueksi. Viestimme hankkeen tuloksista käytännön toimijoille tiiviissä, helposti omaksuttavassa muodossa pitkin matkaa, kertoo tutkijatohtori Henna Paananen.

Tutkimuksen aineistoina käytetään haastatteluita ja kyselyitä sekä dokumenttiaineistoja. Aineistonkeruu käynnistyy kevään 2023 aikana. Tutkimushanke kestää syyskuuhun 2025 saakka. Väliraportti julkaistaan kesäkuussa 2024.

Lisätietoja:

Hankkeen esittelysivu

Professori Arto Haveri, Tampereen yliopisto, puh. 040 190 4020, etunimi.sukunimi [at] tuni.fi  
Yliopistonlehtori HTT Anni Jäntti, Tampereen yliopisto, puh. 050 437 7188, etunimi.sukunimi [at] tuni.fi
Tutkijatohtori HTT Henna Paananen, Tampereen yliopisto, puh. 050 318 2485, etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, Valtiovarainministeriö, puh. 02 955 300 18, etunimi.sukunimi [at] gov.fi