Hyppää pääsisältöön

Genomitiedon osaajia tarvitaan terveyden edistämiseen – terveysalan YAMK-tutkinto mukana syksyn yhteishaussa

Julkaistu 5.8.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Arja Halkoaho_TAMK
"Saamme koulutuksiimme luennoitsijoiksi kansainvälisiä ja kansallisia genomitiedon huippututkijoita. On ilo luoda uutta innostuneiden opiskelijoiden kanssa", yliopettaja Arja Halkoaho kertoo.
Terveysalan ammattilaisille suunnattu TAMKin ylempi tutkinto-ohjelma sisältää ainutlaatuisen opintokokonaisuuden genomitietoa, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi terveydenhuoltoon – niin terveyden edistämiseen kuin sairauksien hoitoon.

Terveyden edistämisen ylempi AMK-tutkinto-ohjelma alkaa ensi tammikuussa Tampereen ammattikorkeakoulussa, nyt toista kertaa uudistetulla opetussuunnitelmalla. Puolitoista vuotta kestävään koulutukseen voi hakea korkeakoulujen syksyn yhteishaussa.

Koulutus painottuu genomitietoon ja erityisesti siihen, miten ihmisen perimästä saatavaa tietoa pystytään hyödyntämään terveydenhuollossa entistä enemmän. Tällä voi olla merkittävää vaikutusta sekä yksittäisille ihmisille että kansanterveydelle. Terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa on mahdollista suunnitella hyvinkin yksilöllisesti, kun käytössä on tietoa ihmisen perimästä. Geenitieto, ns. big data, taas voidaan ottaa käyttöön terveyden edistämisen suunnittelussa ja tutkimuksessa.

Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma sisältää 10 opintopisteen laajuisen osion genomitietoa. Pureudumme koulutuksessa syvälle datan käyttöön, miten sen avulla voidaan edistää ihmisen terveyttä ja vaikuttaa terveyden tutkimukseen, yliopettaja Arja Halkoaho kertoo.

Ensimmäiset opiskelijat aloittivat nykymuotoisen Terveyden edistämisen ylemmän tutkinto-ohjelman syksyllä 2019 ja valmistuvat toukokuussa 2021.

– Suurin osa opiskelijoiden työn alla olevista tai jo valmistuneista opinnäytetöistä kytkeytyy Profitu-hankkeeseen tai TAMKin koordinoimaan, maaliskuussa 2020 alkaneeseen Kestävä Aivoterveys -hankkeeseen, Halkoaho kertoo.

Profitu-profilointihanke on Tampereen ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisesti rahoittama hanke, jossa tutkitaan terveys- ja genomitietojen hyödyntämistä terveydenhuollossa.

Valmiuksia tutkimustyöhön

Ylempi AMK-koulutus painottaa asiantuntijuutta ja tutkimusosaamista. Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmassa keskeisenä teemana on yksilöity terveyden edistäminen ja tutkimus.

Koulutuksen viime syksynä aloittaneilla useilla terveysalan ammattilaisilla on Halkoahon mukaan jo pitkä kokemus tutkimushoitajan työstä. Ylemmän tutkinnon opinnoissa opiskelijat pääsevät perehtymään syvällisemmin tutkimusmenetelmiin, joten valmistuttuaan he voivat osallistua tutkimuksen tekemiseen myös tutkijan roolissa.

– Genomitietoa kertyy koko ajan lisää, sillä uusia tutkimustuloksia tulee jatkuvasti. Meillä on TAMKissa hyvät yhteystyöverkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, pysymme hyvin kartalla ajankohtaisista teemoista. Teemme myös itse tutkimusta, Halkoaho kertoo.

Osa opiskelijoista tekee Halkoahon mukaan opinnäytetyönsä isoissa tutkimushankkeissa, joissa he päätoimisesti työskentelevät tutkimushoitajina.

Opintojen kautta esimiestehtäviin


Terveyden edistämisen ylempää tutkinto-ohjelmaa opiskelevan terveydenhoitaja Katri Humpin opinnäytetyö käsittelee syöpää sairastaneiden kokemuksia genomitiedosta. Humppi tekee opinnäytetyötään yhdessä opiskelijaparinsa kanssa. He päätyivät aiheeseen TAMKin Profitu-genomihankkeen kautta.

Genomitieto on tulevaisuutta myös hoitoalalla, ja väestön ikääntyessä syöpien kansanterveydellinen merkitys kasvaa. Genomitietoa hyödynnetään syövän hoidossa yhä enemmän, Humppi kertoo.

Opinnot mahdollistavat etenemisen erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Genomitieto ja sen hyödyntäminen terveydenhuollossa on Humpin mielestä ajankohtainen ja kiinnostava aihealue.

Toivon voivani hyödyntää genomitietoon liittyvää osaamistani tulevaisuudessa työelämässä.  Myös mahdollisuus suorittaa opinnot melko nopeasti, puolessatoista vuodessa työn ohella, on ehdottomasti ylemmän AMK-tutkinnon hyviä puolia, Humppi sanoo.


Yhteistyötä Tampereen Biopankin kanssa

Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämän Tampereen Biopankin kanssa. Suunnitteilla on yhteisiä tutkimusprojekteja.

– Lisäksi meillä on hyvä yhteistyö Sisä-Suomen Syöpäkeskuksen ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Syksyllä aloitamme uusia tutkimushankkeita, joihin uudet opiskelijamme pääsevät mukaan tekemään tutkimusta, Halkoaho kertoo.

 -  -  - 

Tammikuussa 2021 käynnistyvä terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma on suunnattu terveydenhuoltoalan henkilöille, joilla on kiinnostusta kehittää terveyden edistämisen toimintaa. Lisäksi koulutukseen voivat hakea terveyden tutkimuksesta sekä työterveyshuollosta kiinnostuneet. Tutkinto-ohjelma alkaa tammikuussa 2021.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku järjestetään 2.–16.9.2020


Lisätietoja: TAMK, yliopettaja Arja Halkoaho, arja.halkoaho [at] tuni.fi (arja[dot]halkoaho[at]tuni[dot]fi), p. 040 660 3307

Tutustu koulutukseen 

Tutustu Katri Humpin opiskelukokemuksiin 

 

Teksti: Arja Hautala
Kuva: Saara Lehtonen