Hyppää pääsisältöön

Euroopan parhaat sote-kehittäjät tapasivat Tampereella

Julkaistu 30.5.2024
Tampereen yliopisto
Ihmisiä pöytien ääressä valoisassa huoneessa.
THCS-hankkeen workshop-tapahtumaan Tampereella osallistui eurooppalaisia sote-alan kehittäjiä ja tutkijoita yhdeksästä eri maasta. Kuvassa puheenvuoroa pitää Giovanni Maglio Italiasta.Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto etsii EU-hankkeessa kunnianhimoisia, eri toimijoiden kumppanuuksiin perustuvia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamismalleja, joista voitaisiin ottaa oppia muissa Euroopan maissa. Hankkeen workshop-tapahtumassa Tampereella esiteltiin myös suomalaisia sote-innovaatioita.

Kuinka sote-palvelut voitaisiin tuottaa paremmin? Tesoman hyvinvointiallianssi oli yksi toimintamalleista, joita esiteltiin Transforming Health and Care Systems (THCS) -hankkeen workshop-tapahtumassa Tampereella 22.–23. toukokuuta.

Tesoman hyvinvointikeskuksessa Tampereella tuotetaan palveluja allianssimallilla, joka perustuu yksityisen, julkisen ja järjestöjen kumppanuuteen. Allianssi on sitoutunut yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, kuten asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja palvelutuotannon kannattavuuteen. Terveyskeskuksen lisäksi samoissa tiloissa toimivat esimerkiksi kirjasto ja yhteisökahvila.

– Malli herätti osallistujissa erittäin paljon kiinnostusta. Kaksipäiväinen tapahtuma osoitti, että meillä on Suomessa paljon opittavaa muilta, mutta myös paljon annettavaa muille, kertoo Sanna Tuurnas, joka aloitti toukokuussa THCS-hankkeen johtavana asiantuntijana Tampereen yliopistossa.

THCS on laaja, EU-rahoitteinen kumppanuusohjelma, jossa on mukana yli 60 organisaatiota 26 eri maasta. Viime vuonna käynnistyneessä hankkeessa etsitään ratkaisuja hoiva- ja terveyspalvelujen järjestämiseen entistä laadukkaammin ja tehokkaammin.

Tampereen yliopiston rooli hankkeessa on tunnistaa kunnianhimoisia, eri toimijoiden kumppanuuksiin perustuvia sote-palvelujen tuottamismalleja, joista voitaisiin ottaa oppia muissa Euroopan maissa. 

– Eri maiden sote-järjestelmät ovat erilaisia, joten malleja ei voida sellaisenaan siirtää maasta toiseen. THCS-hankkeessa pyritäänkin löytämään ratkaisuja siihen, miten hyviä kokemuksia ja käytäntöjä voisi hyödyntää eri maissa ja erilaisissa järjestelmissä, Tuurnas kuvailee.

Uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin

THCS-hankkeen taustalla ovat sote-alan haasteet, jotka ovat yhteisiä kaikissa Euroopan maissa: väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa, mutta rahat tai hoitava henkilökunta eivät tahdo riittää kaikkien hoitamiseen.

Tuurnas näkee, että hankkeella on hyvät mahdollisuudet löytää näihin haasteisiin uusia, toimivia ratkaisuja.

– Mukana ei ole vain tutkijoita ja kehittäjiä, vaan moninainen joukko alan korkean tason asiantuntijoita. Uskon, että löydämme hankkeessa ratkaisuja hoito- ja hoivajärjestelmien isoihin kysymyksiin ja nytkähdämme samalla eteenpäin yhdessä oppimisen tavoissa.

Sanna Tuurnas aloitti toukokuussa THCS-hankkeen johtavana asiantuntijana Tampereen yliopistossa. Aiemmin hän toimi julkisjohtamisen apulaisprofessorina Vaasan yliopistossa. – Tässä vaiheessa työuraa tuli halu katsoa asioita vähän laajemmin kuin vain akateemisten linssien läpi ja päästä keskustelemaan ja toimimaan erilaisissa verkostoissa.
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston johtamassa osuudessa on reilun vuoden aikana löydetty useita esimerkkejä, joissa sote-palvelujen tuottamista on uudistettu kunnianhimoisesti monen eri toimijan yhteistyönä. Työ on kuitenkin vasta alussa.

– Seuraavaksi keräämme lisää hyviä malleja Suomesta ja eurooppalaisilta kumppaneilta. Samalla pyrimme menemään näissä malleissa vähän syvemmälle ja jäsentämään, mikä tekee juuri niistä erityisen kiinnostavia.

Jääkö hyvinvointialueilla aikaa kehittämiseen?

Sanna Tuurnas hyppäsi THCS-hankkeeseen Vaasan yliopistosta, jossa hän toimi julkisjohtamisen apulaisprofessorina. Samalla hän palasi juurilleen Tampereen yliopistoon, josta hän valmistui hallintotieteiden maisteriksi vuonna 2007 ja tohtoriksi vuonna 2016. 

– Olen tutkinut erilaisia kumppanuuksia, kansalaisten rooleja, ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä verkostomaisia toimintatapoja sote-palvelujen tuottamisessa. Odotan suurella innolla ja kiinnostuksella, että pääsen nyt käytännössä edistämään näitä asioita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tuurnaksen mukaan Suomessa ollaan vahvasti mukana uusien sote-alan toimintatapojen kehittämisessä. Hän toivoo, että tälle työlle on jatkossakin tilaa hyvinvointialueilla.

– Innovatiivisten mallien kehittäminen ja eteenpäin vieminen on työlästä. Jos kaikki aika ja resurssit menevät siihen, miten tästä vuodesta taloudellisesti selvitään, kehittämistyöhön ei ehkä jää mahdollisuutta, hän pohtii.

Seitsemänvuotinen THCS Partnership -hanke on osa EU:n Horizon Europe -puiteohjelmaa. Sen kautta ohjataan vuosina 2023–2029 runsaat 300 miljoonaa euroa hoiva- ja terveysalan tutkimukseen ja innovaatioihin. Suomesta hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Suomen Akatemia.

Lue lisää THCS-hankkeen englanninkielisiltä sivuilta

Kirjoittaja: Virpi Ekholm