Hyppää pääsisältöön

Samat haasteet, eri ratkaisut – Tampereen yliopisto mukana etsimässä Euroopan parhaita keinoja uudistaa sote-alaa

Julkaistu 3.10.2023
Tampereen yliopisto
Rintakuva Jenni Airaksisesta, jolla on yllään tumman pinkku paita ja musta jakku. Taustalla viininpunainen köynnös.
Yliopistonlehtori Jenni Airaksinen toimii 1.10. alkaen THCS Partnership -hankkeen johtavana asiantuntijana Tampereen yliopistossa. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Transforming Health and Care Systems -kumppanuusohjelma kutsuu sote-alan tutkijat ja kehittäjät pohtimaan yhdessä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon haasteita voidaan ratkoa eri maissa. Jenni Airaksinen toimii 1.10. alkaen hankkeen johtavana asiantuntijana Tampereen yliopistossa.

EU-rahoitteinen THCS Partnership -ohjelma etsii ratkaisuja, joilla voidaan vauhdittaa muutosta kohti tehokkaampia, laadukkaampia ja yhdenvertaisempia hoiva- ja hoitojärjestelmiä.

Tämän vuoden alussa käynnistetyssä hankkeessa on mukana yli 60 organisaatiota 26 eri maasta, valtaosa niistä Euroopasta. Suomesta mukana ovat Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Suomen Akatemia.

Yliopistonlehtori Jenni Airaksinen aloitti lokakuun alussa hankkeen johtavana asiantuntijana Tampereen yliopistossa. Hänellä on taustallaan yli 20 vuoden tutkimusura kuntien ja alueiden johtamisesta, kehittämisestä ja uudistamisesta.

– Tampereen yliopisto on mukana hankkeessa, koska haluamme vahvistaa asemaamme johtavana sote-alan tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä tukevana yliopistona Suomessa. Lisäksi haluamme tarjota suomalaisille sote-alan kehittäjille reitin päästä tekemään yhteistyötä Euroopan etevimpien sote-toimijoiden kanssa, Airaksinen kuvailee.

Ulos kansallisista sote-alan poteroista

Euroopan maat ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa samojen haasteiden edessä: väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa, mutta rahat tai hoitava henkilökunta eivät tahdo riittää kaikkien hoitamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät ovat kuitenkin rakentuneet eri maissa hyvin eri tavalla, ja siksi ratkaisutkin ovat erilaisia.

Perinteisesti alan tutkimusta ja kehittämistä on tehty kansallisesti ja paikallisista lähtökohdista. THCS Partnership -hanke pyrkii nyt murtamaan tämän perinteen.

– Uskon, että voimme oppia toisiltamme paljon. Aiemmin jokainen on omassa poterossaan yrittänyt keksiä pyörää uudelleen. Nyt ajatuksena on katsoa laajasti, miten samantyyppisiä haasteita on ratkottu erilaisissa ympäristöissä, Airaksinen kertoo.

Tampereen yliopiston rooli hankkeessa on tunnistaa toimivia monitoimijaisia järjestelmiä, jotka ovat uudistaneet palveluja menestyksekkäästi. Tavoitteena on verkottaa sote-alan toimijoita keskenään ja vahvistaa niiden kykyä hyödyntää uutta tietoa ja vauhdittaa muutosta.

– Muuallakin Euroopassa tehdään kunnianhimoista sote-kehitystyötä. Meidän kauttamme suomalaiset sote-alan tutkijat ja kehittäjät voivat päästä vaihtamaan kokemuksia ja kartuttamaan ymmärrystä eurooppalaisten kollegojensa kanssa.

Tutkimusrahaa ja innovaatioiden tukemista

Seitsemänvuotinen THCS Partnership -hanke on osa EU:n Horizon Europe -puiteohjelmaa. Sen kautta ohjataan runsaat 300 miljoonaa euroa tutkimukseen ja innovaatioihin.

– Tämä on rahoitusta, josta kaikki suomalaiset sote-alan tutkimusta ja kehitystyötä tekevät organisaatiot voivat olla mukana kilpailemassa. Rahoitushaut aukeavat vuosittain, Airaksinen vinkkaa.

THCS Partnership tukee eri maiden kansallisten sote-järjestelmien kehittämistä tutkimuksen ja innovaatioiden avulla. Se tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia, vahvistaa tutkimus- ja innovaatioverkostoja sekä täydentää tutkimustietoa aiheesta. Lisäksi hankkeessa halutaan lisätä innovaatioiden käyttöönoton osaamista ja vahvistaa yhteistyötä eri maiden, alueiden ja hallinnonalojen välillä.

– Haluamme luoda mekanismeja, joilla eri tasojen sote-toimijat voivat oppia toisiltaan ja soveltaa parhaita käytäntöjä omissa järjestelmissään, Airaksinen summaa.


Lue lisää THL:n verkkosivuilta.

Lue lisää THCS Partnership -kumppanuusohjelman verkkosivuilta.