Hyppää pääsisältöön

Euroopan nuorten ilmastokokemuksia tutkitaan 1,38 miljoonan euron hankkeessa

Julkaistu 9.12.2020
Tampereen yliopisto
Inkeri Rissanen/ Kuva: Jonne RenvallTutkijatohtori Inkeri Rissanen johtaa Suomen osahanketta kansainvälisessä tutkimuksessa, jonka kohteena ovat nuorison ilmastonmuutokseen liittyvät kokemukset. Kuva: Jonne Renvall
Eurooppalaisten nuorten ilmastokokemuksia tutkitaan kansainvälisessä hankkeessa, jossa on mukana neljä Euroopan maata: Iso-Britannia, Irlanti, Suomi ja Italia. Suomen osahanketta johtaa tutkijatohtori Inkeri Rissanen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Joulukuussa 2020 aloittanut CCC-CATAPULT-tutkimushanke sai 1,38 miljoonan euron rahoituksen JPI SOLSTICE -yhteishausta, jota rahoittaa kymmenen Euroopan maata: Itävalta, Belgia, Tšekki, Suomi, Ranska, Italia, Irlanti, Latvia, Norja ja Iso-Britannia. Suomen osahankkeen rahoittaa Suomen Akatemia.

Uusi tutkimushanke kehittää uutta tietoa siitä, miten nuoret kokevat ja jäsentävät ilmastonmuutokseen liittyvää monimutkaisuutta omassa elämässään.

Viime vuosina nuoret ovat asettuneet ilmastotyön eturintamaan ja vaatineet valtiovallalta ja muilta vallankäyttäjiltä päättäväisempää toimintaa. Ilmastonmuutos haastaa kasvatuksen siten, että tarvitaan ymmärryksen lisäämistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sen lieventämisen tavoista sekä ympäristösuhteen katsomuksellisesta ja kulttuurisesta perustasta, kun halutaan kasvattaa ilmastolukutaitoisia nuoria, jotka voivat kehittää ja tukea ratkaisuja jo nyt sekä tulevaisuudessa.

Tutkimushanke kehittelee viitekehystä, jonka avulla nuoret voivat ilmaista, miten kasvamisen erilaiset tilat kuten muodollinen kasvatus, lähisuhteet ja yhteisöt ovat yhteydessä heidän maailmankuvansa rakentumiseen ja avoimuuteen uusille ajattelun ja tekemisen tavoille. Tämä viitekehys toimii perustana, kun kehitetään yhdessä ilmastokasvatusta, jonka pohjana on nuorten normien, arvojen, asenteiden, uskomusten ja kulttuurisen merkityksenannon prosessien tunnistaminen ja herkkyys niitä kohtaan.

Hankkeessa tuotettavat politiikkasuositukset ja ohjeet tukevat ilmastokasvatuksen ja -toiminnan kehittämistä sekä kansainvälisten sitoumusten kuten Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

– Nuorten ilmastoon liittyvän katsomuksellisen ajattelun parempi tunteminen on tärkeä lähtökohta pyrittäessä kehittämään ilmastokasvatusta, joka tiedollisen ulottuvuuden lisäksi pyrkii vaikuttamaan ajattelun ja toiminnan syvärakenteisiin.  Tarkoitus on myös tarkastella mahdollisuuksia hyödyntää kulttuurista moninaisuutta kuvittelukyvyn laajentamisen ja voimaantumisen tukijana, tutkijatohtori Inkeri Rissanen sanoo.

Tutkimushankkeen koko nimi on ‘Challenging the Climate Crisis: Children’s Agency to TAckle Policy Underpinned by Learning for Transformation’ (CCC-CATAPULT) – Ilmastokriisiä torjumassa: Lasten toimijuus käytäntöihin vaikuttamisessa transformatiivisen oppimisen tukemana.

Tutkimuskonsortiota johtaa Lindsey McEwen (University of the West of England, Bristol).

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Inkeri Rissanen, inkeri.rissanen [at] tuni.fi, 050 573 4884