Hyppää pääsisältöön

Elinympäristön vaikutusta diabeteksen, keliakian, allergian ja astman syntyyn tutkitaan

Julkaistu 10.2.2020
Tampereen yliopisto
tyttölapsi istuu kalliolla metsässä
Tampereen yliopiston johtama kansainvälinen tutkimus kartoittaa elinympäristön vaikutusta tyypin 1 diabeteksen, keliakian, allergian ja astman syntyyn.

Astma, allergia, keliakia ja tyypin 1 diabetes ovat immuunisairauksia, jotka kaikki ovat yleistyneet nopeasti viime vuosikymmenten aikana. Tarkkaa syytä tähän ”epidemiaan” ei tiedetä, mutta ympäristöperäiset syyt selittävät siitä merkittävän osuuden. Elinympäristössämme on tapahtunut valtava muutos viimeisten sadan vuoden aikana. On epäilty, että vähentynyt altistuminen mikrobeille, lisääntynyt altistus kemiallisille aineille sekä ruokavaliossa tapahtuneet muutokset voivat olla ilmiön takana. Näiden tekijöiden tunnistaminen avaisi mahdollisuuden kyseisten  sairauksien ehkäisyyn.

Tampereella kokoontuu tällä viikolla joukko alan parhaita asiantuntijoita tavoitteenaan löytää ratkaisuja tähän globaaliin ongelmaan EU:n rahoittaman kansainvälisen yhteistyön avulla.

Tampereen yliopiston koordinoimaan HEDIMED-projektiin osallistuu 22 tutkimusinstituuttia ja yritystä yhteensä 12 eri maasta. Viisivuotisessa projektissa käytetään uudentyyppistä poikkitieteellistä lähestymistapaa, jossa etsitään allergian, astman, keliakian ja tyypin 1 diabeteksen synnyn takana olevia yhteisiä tekijöitä.

- Tavoitteena on löytää tautimekanismeja, jotka ovat yhteisiä näille sairauksille. Uskomme, että tutkimalla näitä sairauksia samanaikaisesti, voimme saavuttaa enemmän kuin tutkimalla kutakin sairautta erikseen, toteaa HEDIMED-projektia johtava professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta.

- Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus ottaa merkittäviä edistysaskeleita ja löytää uusia keinoja immuunisairauksien ehkäisyyn. Osallistujat ovat kansainvälistä huipputasoa ja he tuovat projektiin toisiaan täydentävää osaamista ja ainutlaatuisia kliinisiä aineistoja, Hyöty jatkaa.

Projektissa on mukana useita laajoja eurooppalaisia syntymäkohorttitutkimuksia, joiden avulla voidaan selvittää varhaislapsuuden ja raskausajan altistusten kuten mikrobien, ympäristömyrkkyjen, ravinnon, stressin ja immuunivasteen vaikutusta sairastumiseen.

Lisäksi kehitetään uusia diagnostisia teknologioita ja käytännön työkaluja sairastumisriskin ennustamiseen sekä keinoja tutkimustiedon tehokkaaseen jakamiseen niin lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon ammattilaisille kuin poliittisille päättäjille ja potilaille.

Tavoitteena on edesauttaa uusien ehkäisy- ja hoitokeinojen kehittämistä, ja niitä myös testataan projektin aikana. Uutena avauksena EU on luonut Euroopan laajuisen verkoston HEDIMED:stä ja kahdeksasta muusta tutkimuskonsortiosta, jotka saivat rahoitusta samasta EU:n Human Exposome program -ohjelmasta. Verkoston tavoitteena on yhdistää eri hankkeista saatavat tulokset ympäristön, ruokavalion ja elintapojen vaikutuksista terveyteen.

HEDIMED-projektin käynnistämiskokous pidetään Tampere-talossa keskiviikosta perjantaihin 12.-14.2.2020. Kokoukseen osallistuu yli 80 henkilöä. HEDIMED-projekti saa 12 miljoonan euron rahoituksen Euroopan Unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

HEDIMED-projektin osallistujat eri maissa
 

Yhteyshenkilö:
Professori Heikki Hyöty, 050 516 8480, heikki.hyoty [at] tuni.fi
Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 10.2.2020