Hyppää pääsisältöön

ECIU:n johtajuuden kehitysohjelmassa ratkaistiin haasteita ja opittiin vertaisilta

Julkaistu 26.4.2022
Tampereen yliopisto
Ryhmäkuva koulutukseen osallistuneista.
Koulutus tarjosi tilaisuuden verkostoitua eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Kuva: Barbara Takacs
EU:n rahoittama ECIU-yliopisto kokoaa yhteen oppijoita, opettajia ja tutkijoita 13 eurooppalaisesta yliopistosta. Konsortion missiona on monialaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen, tutkimuksen tekeminen ja elinikäinen oppiminen. ECIU tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kouluttautumiseen kansainvälisessä seurassa.

ECIU (European Consortium of Innovative Universities) järjestää vuosittain akateemisen tai hallinnollisen johtajan asemassa työskenteleville sekä tuleville johtajille suunnatun Leadership Development Programme -koulutuksen edistämään innovaatioita ja johtajuuden kehittämistä osallistuvissa yliopistoissa.

Koulutuksen johtamisen tuen tiimin päällikkö Kati Toikkanen sekä sosiaalipsykiatrian professori ja tutkimusvaradekaani Sami Pirkola Tampereen yliopistolta osallistuivat viimeisimpään koulutukseen.

Tärkeimmät opit välittyivät kokemuksia vaihtamalla

Ohjelmaan kuuluu perinteisesti kolme nelipäiväistä seminaarijaksoa, jotka pidetään kolmessa konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Tällä kertaa niitä isännöivät Tampereen ja Twenten yliopistot sekä Dublin City -yliopisto.

– Seminaariviikot olivat hyvin intensiivisiä, mutta todella antoisia, Toikkanen kertoo.

Osallistujat eri yliopistosta jaettiin seminaareissa ryhmiin ratkomaan isäntäyliopistojen antamia haasteita, kuten kuinka saada ECIU:n tavoitteet osaksi normaalia koulutustoimintaa. Lisäksi koulutuksessa käsiteltiin eurooppalaista korkeakoulupolitiikkaa ja johtamisen trendejä ja haasteita sekä reflektoitiin omia johtamistaitoja.

– Olennainen oppi välittyi kokemusasiantuntijuuden kautta, eli eri maiden yliopistoissa toimivien ihmisten kokemusten vaihtamisesta. Ulkopuoliset luennoitsijat ja seminaariyleisölle tarjotut rehtoritason henkilöiden haastattelut täydensivät kokonaisuutta hyvin, Pirkola summaa kokemusta.

Koulutus tarjosi vinkkejä käytännön työhön

Koulutuksen parasta antia olivat Pirkolan mukaan samaistumisen kautta syntyneet oppimiskokemukset sekä yliopistoympäristön erityispiirteiden hahmottaminen. Toikkanen kertoo voivansa nykyään kysyä matalalla kynnyksellä vinkkejä eurooppalaisilta kollegoilta. Kumpikin näkee ohjelman vahvuutena sen, että osallistujiin lukeutui sekä akateemista että hallinnollista henkilöstöä.

Pirkola kertoo ohjelmaan osallistumisen pohjustaneen hänen siirtymistään tutkimusvaradekaaniksi. Aseman myötä hänelle tuli uusia johtamis- ja kehittämisvastuita, joiden haltuunotossa yliopistomaailmaan keskittyvästä koulutuksesta oli hyötyä. Aikaisempaa johtamiskokemusta hänellä on terveydenhuollon alalta.

– Oli silmiä avaavaa hahmottaa, miten erityinen ja merkittävä organisaatio yliopisto on tieteellisen maailman ja muuttuvan yhteiskunnan rajapinnalla.

Toikkanen koki, että koulutus oli hyvä jatkumo hänen viitisentoista vuotta sitten suorittamalleen Korkeakouluhallinnon ja – johtamisen (KOHA) opintokokonaisuudelle. ECIU:n koulutuksessa hän sai uutta tietoa esimerkiksi eri maiden korkeakoulujärjestelmistä ja erityisesti koulutuksen kehittämiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

– Sain koulutuksesta hyviä ajatuksia ja vinkkejä oman johtamistaitoni kehittämiseen. Aika näyttää, miten saan nämä opit käyttöön tiimimme arjessa.

ECIU:n sivustolla voit tutustua ratkaisua kaipaaviin tosielämän haasteisiin, työpajoihin ja mikromoduuleihin, jotka ovat avoinna Tampereen yliopiston opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle.

Teksti: Nina Jylhä
Kuva: Barbara Takacs