Hyppää pääsisältöön

Digitaaliset taidot ja rajat ylittävä yrittäjyys – TAMKin HUBS toimii kansainvälisen hankkeen alustana Suomessa

Julkaistu 5.5.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kaksi hymyilevää naista nojailee keltaiseen S-merkkiin. Marika Vuorenmaa (vas.) ja Hanna-Greta Puurtinen ovat iloisia siitä, että uusi DIGI-SOC-hanke on uudistuvan työelämän ytimessä. Se on kansainvälistä, TAMKin strategian mukaista tekemistä parhaimmillaan.
Digitalisaatio synnyttää vauhdilla uusia osaamisvaatimuksia. HUBS, hyvän yrittäjyyden edistäjä, ja teollisuusteknologian osaamisyksikkö kehittävät digitaitoja ja eri alojen yrittäjämäistä osaamista eurooppalaisten korkeakoulujen DIGI-SOC-hankkeessa.

HUBS-tiimipäällikkö Marika Vuorenmaa toteaa, että aika on otollinen monialaisten yrittäjyystaitojen kehittämiselle juuri nyt.

− Työn tekemisen muodot kehittyvät ja työltä halutaan erilaisia asioita kuin aiemmin. Myös maailma edellyttää osaajilta muutosvoimaa ja uudistumiskykyä. Haluamme vahvistaa monialaisten opiskelijoiden yrittäjämäistä ajattelua, asennetta ja osaamista. Hanke pyrkii edistämään myös luovaa digitekniikan käyttöä ongelmanratkaisun ja yhteistyön apuna sekä sisällyttämään sen opetussuunnitelmiin mukana olevissa kymmenessä korkeakoulussa, Vuorenmaa kuvailee.

Lisää painoarvoa tulevaisuuden työelämätaidoille

Laajat, nykypäivän ja tulevaisuuden työelämätaidot ovat DIGI-SOC-hankkeen ytimessä. Hanke soveltaa EU:n lanseeraamaa, tutkimuspohjaista EntreComp-viitekehystä, joka on ollut HUBSissa käytössä jo aiemmin. Viitekehys sisältää 15 yrittäjyystaitoa.

− Selvitämme, miten ne näkyvät opetussuunnitelmissa. Etsimme hyödyntämiskelpoisia ja skaalattavia esimerkkejä, joita levitämme korkeakouluihin. Kun olemassa olevat ja puuttuvat kyvykkyydet on kartoitettu, voimme tuoda uusia elementtejä opintojaksojen sisältöihin.

Vuorenmaan mukaan Euroopan unionissa myös digitaalisille taidoille on samanlainen viitekehys.

− Otamme syyniin digitaidotkin. Jaamme hyviä käytäntöjä ja kehitämme uutta digiosaamista. Tietoa pitää osata etsiä ja suodattaa, arvioida sen sisältöä, hallita netiketti, tekijänoikeudet ja digiympäristön normit. Digitaaliseen yhteistyöhön ja verkossa tekemiseen liittyy myös terveysriskien ja kuormituksen ehkäiseminen.

Työelämä tarvitsee luovia ja ongelmanratkaisutaitoisia tiimityöskentelijöitä

Vuorenmaan omia suosikkitaitoja ovat luovuus ja työskentely tiimeissä.  

− Luovuus on kyky ajatella uudella tavalla, yhdistää ja soveltaa tietoa, hankkia uutta tietoa ja uudistaa omaa ajattelua. Toinen suosikkitaitoni on tiimityöskentely; miten otan huomioon sen, että työskentelen erilaisten, eri aloja ja erilaisia persoonallisia tyylejä ja kulttuureja edustavien ihmisten kanssa. Uskon siihen, että on tulevaisuuden taito työskennellä tehokkaasti monialaisissa tiimeissä.

Viidentoista taidon settiin kuuluvat myös ongelmanratkaisutaidot. Ne ovat rakenteellinen ja järjestelmällinen tapa pureutua haasteeseen ja lähteä sitä pala palalta ratkomaan.

Tasa-arvoistava hanke edistää digiteknologian hyödyntämistä ympäri Eurooppaa

Hanke edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia taustasta ja lähtökohdista huolimatta päästä käsiksi digitaalisiin alustoihin ja teknologiaan. Hankkeessa on reilusti ristipölytystä kymmenen eurooppalaisen yliopiston ja korkeakoulun kesken.

– Tämä on syntynyt innovaatioekosysteemejä kehittävän InnoHEIs-hankkeen rinnalle. Samalla se on hieno esimerkki siitä, että tuttujen toimijoiden yhteistyöstä syntyy uutta jatkuvuutta ja vaikuttavuutta, toteaa kehittämispäällikkö Hanna-Greta Puurtinen tyytyväisenä.

Kansainvälisessä ympäristössä työskentely vahvistaa ja rikastuttaa

Puurtinen on iloinen siitä, että hankkeessa tehdään aidosti opiskelija- ja opettajavaihtoja sekä edistetään liikkuvuutta − kansainvälistä, strategian mukaista tekemistä parhaimmillaan.

− Kartoitamme kompetensseja ja johdamme tekemällä oppimisen työpakettia TAMKissa. Vahvuutemme on hyvin opinnollistettu tekeminen. Jatkokehitämme ideoita HUBSin lisäksi myös teollisuusteknologian yksikölle. Näin oppimisen matka voi jatkua, Vuorenmaa täydentää.

Puurtinen tähdentää, että osaamisyksiköiden rajat ylittävä, horisontaalisia taitoja edistävä toiminta on kiinnostavaa myös TAMKissa.

− HUBSin toiminta on avointa kaikille yksiköille, mutta tällaista ei vielä paljoakaan tehdä. Kokeilemme ja kehitämme tätä sisäisestikin. TAMKin teollisuusteknologian yksiköstä ovat tiiviisti mukana Petri Pohjola, Lasse Hillman ja Jari Ruokolainen.

Konseptia testataan marraskuun Sprint Innovation Festivalissa. Tapahtumassa monialaiset opiskelijatiimit ratkovat aitoja haasteita ja kehittävät samalla luovuuttaan ja ongelmanratkaisua. Tapahtumaan ovat tervetulleita korkeakoulut ja yritykset.

Opiskelijat vievät uuden osaamisen mukanaan työelämään

Hankkeessa laaditaan digitaalisten taitojen ja eri alojen yrittäjyysosaamisen käsikirja. Ongelmia ratkotaan ja kokeiluja tehdään yhdessä kuntien, kaupunkien ja organisaatioiden aitojen tarpeiden pohjalta.

Vuorenmaa visioi, että hankkeen päättyessä vuonna 2023 opetussuunnitelmat ovat uudistuneet, opiskelijavaihtoja on tehty ja Sprint Innovation Festivalissa on runsaasti osallistujia, jatkumoa ja kansainvälisyyttä.

− Ihannetapauksessa opiskelijat kasvattavat uudistuneen opintosuunnitelman ansiosta digitaalisia taitojaan ja vievät uuden osaamisen mukanaan työelämään.

 

DIGI-SOC - Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges -hankkeessa on mukana kymmenen yliopistoa ja korkeakoulua Puolasta, Espanjasta, Slovakiasta, Ruotsista, Italiasta, Sveitsistä, Ranskasta, Portugalista ja Suomesta. Erasmus+ Cooperation Partnerships in Higher Education -rahoitteista hanketta koordinoi University of Economics in Katowice. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2021−30.11.2023.

 

Lisätiedot
Marika Vuorenmaa
Tiimipäällikkö
HUBS, Tampereen ammattikorkeakoulu
marika.vuorenmaa [at] tuni.fi, 040 846 8224

 

Teksti ja kuva: Hanna Ylli