Hyppää pääsisältöön

Diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövammaisuuden riski on laskenut, vaikka diabetes on yleistynyt

Julkaistu 23.11.2022
Tampereen yliopisto
aihekuvassa silmä
Näkövammarekisterin 40-vuotinen seurantatutkimus osoittaa, että diabeettisen retinopatian aiheuttaman näkövammaisuuden riski Suomessa on vähentynyt diabeteksen yleistymisestä huolimatta. Tutkimus on ainutlaatuinen, koska vastaavan tasoiset rekisterit ja aineistot ovat maailmanlaajuisesti harvinaisia.

Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan näkövammaisuuden ilmaantuvuus ja esiintyvyys ovat merkittävästi vähentyneet 1990-luvulta 2010-luvulle sekä väestötasolla että diabeetikoilla, vaikka hoidettujen diabetespotilaiden esiintyvyys väestössä on lähes kolminkertaistunut.

Lisäksi neljän viime vuosikymmenen aikana diabeettisesta retinopatiasta aiheutuneen näkövammaisuuden aste on lieventynyt, näkövammaisuuden alku siirtynyt myöhempään ikään ja sukupuolierot esiintyvyyksissä tasoittuneet.

— Tämä kehitys on ollut selvästi merkittävämpää kuin esimerkiksi glaukooman ja ikärappeuman aiheuttamassa näkövammaisuudessa havaitut muutokset, kertoo silmätautiopin professori Hannu Uusitalo.

— Diabeettisen retinopatian seulonnan ja hoidon parantuminen 90-luvulta lähtien sekä erityisesti diabeteksen hoidon tehostuminen 90-luvulla, kuten monipistoshoidot, pumput ja sensorit, ovat todennäköisimmät syyt siihen, että hoito on tehokkaampaa, ja siten myös näkövammaisuuden vaikeusaste ja kesto ovat lyhentyneet.

— Tuloksemme siis kertovat tehokkaan seulonnan ja hoidon merkityksestä näkövammautumisen ehkäisyssä, elämänlaadun ylläpitämisessä ja terveydenhuollon kuormituksen vähentämisessä, Uusitalo toteaa.

Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen aineisto perustui Näkövammarekisterin keräämiin tietoihin vuosilta 1980–2019.

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin tietoja diabeteksen ja diabeettisen retinopatian esiintyvyyden muutoksista ja hoidon kehityksestä keräämällä hoidettujen diabetespotilaiden määrät Kelan lääkkeiden erityiskorvausoikeustilastoista ja vuosittaiset hoitotoimenpiteet THL:n erikoissairaanhoidon kattavasta hoitoilmoitusrekisteristä.

Tutkimus on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Näkövammaisten liiton kanssa.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Tampereen seudun näkövammaisten tukisäätiö ja Elsemay Björn Rahasto.

Petri K.M. Purola; Matti U.I. Ojamo; Mika Gissler; Hannu M.T. Uusitalo: Changes in Visual Impairment due to Diabetic Retinopathy During 1980–2019 Based on Nationwide Register Data, Diabetes Care 2022;45(9):2020–2027
https://doi.org/10.2337/dc21-2369

Kuva: Erkki Karén