Hyppää pääsisältöön

Arviointi: Strateginen tutkimus vastaa pääosin sille asetettuihin tavoitteisiin

Julkaistu 27.9.2022
Tampereen yliopisto
viitekuvassa tilastograafia ja ihmishahmoja
Strategisen tutkimuksen rahoitusmuoto on tarjonnut monipuoliset mahdollisuudet yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä sekä suuria haasteita koskevan tutkimuksen organisoimiselle. Näin todetaan 27. syyskuuta julkaistussa arvioinnissa, jossa selvitettiin ovatko strategiselle tutkimukselle asetetut tavoitteet toteutuneet. Arviointi keskittyi vuosien 2014–2020 tarkasteluun.

— Kokonaisuutena STN-rahoitusmuoto näyttää tähän mennessä lunastaneen monet niistä odotuksista, joita sille asetettiin sen perustamisen yhteydessä, toteaa arviointihanketta johtanut professori Jussi Kivistö Tampereen yliopistosta.

— Samalla myös yksittäisiä strategiseen tutkimukseen liittyviä kehittämiskohteita on tunnistettavissa. Rahoitusmuodon aikaansaamia laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida luotettavasti vasta myöhemmin, Kivistö sanoo.

Strateginen tutkimus on tuottanut uutta tutkimustietoa ja käytännöllisiä ratkaisuja, joita keskeiset sidosryhmät ovat voineet hyödyntää. Tutkimustietoa on hyödynnetty julkisella sektorilla useimmin päätöksenteon, uusien linjausten ja muun muassa strategioiden valmistelussa.

Rahoitusmuodon keskeiset kehityskohteet liittyvät tutkimusteemojen tiiviimpään linkittämiseen yhteiskunnallisen päätöksenteon tietotarpeisiin ja kansallisen kilpailukyvyn sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin teemoihin.

Strategisen tutkimuksen toteutustapoja ja rahoitusmuodon kehittämistä tulee arvioinnin mukaan tarkastella jatkossa niin rahoitusmuodon, strategisen tutkimuksen vastuualueen, ohjelmien kuin hankkeidenkin tasolla. Strategisen tutkimuksen ohjelmien taustalla olevan teemavalmisteluun ja teemoista päättämiseen on tunnistettavissa kehitystarpeita.

Arvioinnin tuloksia on tarkoitus hyödyntää hallituksen strategista tutkimusta koskevien linjausten valmistelussa ja sitä koskevassa päätöksenteossa. Arviointi tuottaa myös ministeriöille ja muille toimijoille tietoa strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen toiminnasta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä tuotetun tiedon hyödyntämisen menettelytavoista.

Arviointi toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Arvioinnin tekivät Tampereen yliopiston Higher Education Group –tutkimusryhmä ja ryhmän ulkopuoliset asiantuntijat.

Lisätietoja: Hankkeen johtaja, professori Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto, jussi.kivisto [at] tuni.fi

Lue koko tiedote 27.9.2022

Kuva: Jonne Renvall