Hyppää pääsisältöön

Arkkiatri Risto Pelkosen palkinto professori Pekka Louhialalle

Julkaistu 25.3.2021
Tampereen yliopisto
Pekka Louhiala
Tampereen lääkäripäivien järjestelytoimikunta myönsi Arkkiatri Risto Pelkosen palkinnon lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen filosofian ja etiikan professori Pekka Louhialalle. Hänet tunnetaan kollegojen arvostamana keskustelijana ja keskusteluiden virittäjänä, joka viime vuosina on perehtynyt erityisesti plasebovaikutuksen tutkimiseen sekä korostanut lääkärin ja potilaan välistä luottamuksellista hoitosuhdetta.

Tunnustuksen saanut Pekka Louhiala aloitti helmikuussa 2020 Suomen ensimmäisenä lääketieteen filosofian ja etiikan professorina Tampereen yliopistossa. Hän on pitänyt lukuisia luentoja lääketieteen etiikasta ja filosofiasta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Julkaisuja samoista aihepiireistä on kertynyt yli 170. Louhialan kiinnostus filosofiaan heräsi jo 1970-luvun lopulla, jolloin hän aloitti filosofian opinnot lääketieteen opintojen rinnalla. Louhiala väitteli filosofian tohtoriksi lääketieteen etiikasta Walesin yliopistossa vuonna 2002, jonka jälkeen hänet nimitettiin Helsingin yliopiston yliopistonlehtoriksi opettamaan lääketieteen etiikkaa ja filosofiaa.

–  Palkinto merkitsee minulle erittäin paljon. Arvostan sitä nöyrästi ja katson sen tunnustuksena siitä, mitä olen tehnyt, ensisijaisesti opetuksessa sekä etiikkaan ja filosofiaan liittyvien asioiden pitämisessä keskustelussa, Louhiala kiittää.  

Pysyvien hoitosuhteiden puolestapuhuja

Arkkiatri Risto Pelkosen palkinnon myöntämisperusteissa korostetaan hyvää ammatillista osaamista ja halua toimia kaikin tavoin potilaan parhaaksi. Louhiala on työssään nostanut esiin hoidon jatkuvuuden ja pitkien hoitosuhteiden merkitystä.

– Pysyvät hoitosuhteet tulisi nostaa niille kuuluvaan arvoonsa. Olen tutkinut paljon niin sanottua plasebovaikutusta, joka on kaiken lääketieteen ja hoidon ytimessä. Sillä voidaan viitata myös hoidon kontekstiin ja hoitosuhteeseen, kun tarkoitetaan hoitosuhteeseen liittyviä parantamista edistäviä asioita.  Potilastyössä sillä tarkoitetaan kaikkea sitä hyvää, mikä seuraa pysyvästä, toimivasta potilaan ja lääkärin välisestä hoitosuhteesta. Pitkien potilassuhteiden mahdollistaminen pitäisi olla fokuksessa myös poliittisessa päätöksenteossa, Louhiala sanoo.

Työssään Tampereen yliopistossa hän aikoo jatkaa teeman esiintuomista eri opiskelualoille. Professuuri on sijoitettu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan ja terveystieteiden yksikköön. Opetusta on sovittu lääketieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.  

–  Akateemisen yhteisön ja yliopistoyhteisön yksi tehtävä on vaikuttaminen. On nostettava keskusteluun asioita, jotka kokee merkittäviksi ja joita tutkimustieto tukee. Siksi puhun pysyvien hoitosuhteiden puolesta.  

Tampereen lääkäripäivien avajaisissa 25.3. myönnetty järjestyksessään neljästoista Arkkiatri Risto Pelkosen palkinto on kuvanveistäjä Pirkko Nukarin pronssityö Pikkutikka. Palkinnolla Tampereen lääkäripäivät haluaa korostaa lääkärintyössä vaadittavia monipuolisia ominaisuuksia. Palkinto myönnetään lääkärille, jonka hyvään ammatilliseen osaamiseen liittyy oleellisesti halu toimia kaikin tavoin potilaan parhaaksi – tieto, taito, ihmisläheinen asenne sekä halu pysyä ajan tasalla.  

Tampereen lääkäripäivät on Tampereen Lääkäriseuran ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin vuosittain Tampereella järjestämä lääkäreille suunnattu terveydenhuoltoalan koulutustapahtuma. Kuluvana vuonna  tapahtuma järjestetään virtuaalisesti 25.–26.3.2021.

Kuva: Anna Matilda Valli