Hyppää pääsisältöön

Arjen rutiineista äärimmäisyyksien haasteisiin – kokonaisvaltaista oppilaitosturvallisuutta

Julkaistu 4.11.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kokonaisvaltaista oppilaitosturvallisuutta
Yhteiskunnan muuttuessa oppilaitosten turvallisuushaasteet ovat yhä moninaisempia. Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoiman Turvallisuus kuuluu kaikille! -hankkeen tavoitteena on lisätä opetusalan henkilöstön osaamista kokonaisvaltaiseen oppilaitosturvallisuuteen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Oppilaitosturvallisuus koskettaa lähes jokaista meistä viimeistään silloin, kun media uutisoi kouluihin suunnatuista väkivallanteoista tai suuronnettomuusvaaran sisältävistä tulipaloista. 

- Näiden harvinaisten tapausten lisäksi on muistettava, että oppilaitoksissa tapahtuu päivittäin eriasteisia turvallisuuspoikkeamia, jotka mahdollisesti vaarantavat sekä oppilaiden että työntekijöiden turvallisuutta, jopa terveyttä, painottaa projektipäällikkö, OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja hyvinvoivaan opiskeluympäristöön. Oppilaitosten henkilökunnalla on niin ikään oikeus turvalliseen työskentely-ympäristöön. 

– Siitä huolimatta oppilaitoksissa esiintyy edelleen kiusaamista, häirintää ja onnettomuuksia, jotka aiheuttavat eriasteisia, jopa vakaviakin fyysisiä ja psyykkisiä vammoja.

Opettajat kokevat vaarallista työstressiä

OAJ:n työolobarometristä (2017) ilmenee, että opettajat kokevat terveydelle vaarallista työstressiä enemmän kuin muualla työelämässä. Hallitsemattomat muutokset näyttävät lisäävän stressiä. 

− Opettajat raportoivat epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta ja noin joka kymmenes opettaja kokee työssään väkivaltaa. Psykososiaalinen kuormittuminen on tavallista. Nämä aiheuttavat työpoissaoloja, Rikander toteaa.

Myös korkeakouluyhteisölle tehty tutkimus osoittaa, että vastaajat ovat kokeneet turvallisuustilanteen muuttuneen huonommaksi viime vuosien aikana.

Koulukiusaaminen on uhka terveydelle ja kustannus yhteiskunnalle

Opetusministeriössä on arvioitu, että nuorena syrjäytynyt henkilö aiheuttaa yhteiskunnalle elämänsä aikana 1,2 miljoonan euron kustannukset. 

− Koulukiusaaminen lisää oppilaan ja opiskelijan turvattomuuden tunnetta ja on vakava uhka terveydelle, hyvinvoinnille ja koulumotivaatiolle. Tutkimuksista tiedetään, että joka päivä keskimäärin neljä nuorta jää mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle.

Sirpaleinen turvallisuuskulttuuri

Kansalliset turvallisuustutkimukset ovat osoittaneet suomalaisten oppilaitosten turvallisuuskulttuurin olevan sirpaleista. Turvallisuuden kehittäminen on hyvin henkilösidonnaista. Tästä puolestaan voi seurata alueellista ja paikallista eriarvoisuutta, joka konkretisoituu oppilaiden ja opettajien arjessa. 

− Oppilaitosten kohtaamat turvallisuushaasteet ovat yhä moninaisempia, siksi oppilaitosten turvallisuusjohtamisen tulisi perustua riskiperustaiseen tiedolla johtamiseen, Rikander toteaa. – Oppilaitoksen johdon lisäksi turvallisuuden tekijöiksi on sitoutettava kaikki työntekijät ja opiskelijat ikäkautensa mukaisesti.

Lisää turvallisuusosaamista

Turvallisuus kuuluu kaikille! -hankkeen tavoitteena on lisätä opetusalan henkilöstön osaamista kokonaisvaltaiseen oppilaitosturvallisuuteen. Hankkeessa järjestetään monipuolista turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja henkilöstölle. 

− Oppilaitosturvallisuutta on tehty parina vuotena mutta näin laajaa pakettia, jossa TAMK on veturina, ei aikaisemmin ole ollut, Rikander taustoittaa. 

Koulutusosiota toteuttavat yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Oamk ja TAMK, Tampereen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu sekä Pirkanmaan pelastuslaitos.

Lisätietoja Henri Rikander OTT, projektipäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus, henri.rikander [at] tuni.fi, 050 442 1873.

Hankkeen verkkosivut 

 

Koulutusosiot

Turvallisuus kuuluu kaikille! -hankkeessa on yksi viiden opintopisteen laajuinen, kaikille oppilaitoksille soveltuva yhteinen koulutusosio, joka sisältää perustietoja kokonaisturvallisuuden kehittämisestä. Lisäksi toteutetaan kuusi kahden opintopisteen laajuista koulutusosiota, joista osallistuja voi muodostaa itselleen sopivan kokonaisuuden.

Koulutusosiot täydentävät toisiaan, mutta niitä voi suorittaa myös toisistaan riippumatta. Tarjolla oleva koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 17 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksena ja se on kohderyhmälle maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista.

Koulutukset järjestetään tammi-marraskuussa 2020.

- Turvallisuusosaaminen oppilaitoksen arjessa 5 op
- Ammatillisen koulutuksen turvallisuus 2 op
- Turvallisuuden johtaminen 2 op
- Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäiseminen 2 op
- Turvallisuuden käsikirja 2 op
- Oppilaitoksen kyberturvallisuus 2 op
- Monikulttuurisuus oppilaitoksissa – turvallisuusnäkökulma 2 op