Hyppää pääsisältöön

Apulaisoikeusasiamies: Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen

Julkaistu 28.3.2019
Tampereen yliopisto
Logo
Apulaisoikeusasiamies on eilen antanut päätöksensä kanteluun, jossa pyydettiin tutkimaan Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen hyväksymän johtosäännön lainmukaisuus. Oikeusasiamies on todennut päätöksenään, että johtosääntö ei ole lainvastainen.

Asiassa oli kyse muun muassa siitä, voiko yliopiston hallituksen määräämä henkilö eli provosti toimia konsistorin puheenjohtajana. Lisäksi kantelussa oli kyse nimityskomitean roolista hallituksen valintaa valmisteltaessa.

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa päätöksessään, että yliopiston johtosäännöstä päättäminen kuuluu yliopiston itsehallinnon ytimeen. Yliopiston toimielinten välisistä suhteista määrätään johtosäännöllä, josta päättää yliopiston hallitus. Päätöksessä todetaan, ettei apulaisoikeusasiamiehellä ole riittäviä oikeudellisia perusteita puuttua yliopiston hallituksen menettelyyn eikä oikeusasiamiehellä ole ollut huomautettavaa siirtymäkauden hallituksen päätöksenteon lainmukaisuudesta. Oikeusasiamies esittää kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää, jotta yliopiston itsehallinnon sisältöön mahdollisesti liittyvää tulkinnanvaraisuutta ei olisi.

– Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu vastaa yliopiston omaa käsitystä ja toimintamalliamme. On hyvä että asia on nyt tutkittu ja voimme suunnata eteenpäin ja keskittyä rakentamaan uutta yliopistoa, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls toteaa.

Lisätietoja eduskunnan oikeusasiamiehen tiedotteessa:
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/-/tampereen-yliopiston-johtosaanto-ei-ole-lainvastainen