Hyppää pääsisältöön

Anna Koskinen-Kolasan väitös lihavuuden ja nivelrikon yhteydestä palkittiin

Julkaistu 2.12.2019
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistossa väitellyt lääketieteen tohtori Anna Koskinen-Kolasa on saanut Suomen Farmakologiyhdistyksen vuoden 2018 ansiokkaan väitöskirjan tunnustuspalkinnon. Väitöstutkimuksessa osoitettiin leptiini-hormonin välittävän lihavuuden ja nivelrikon yhteyttä.

Koskinen-Kolasan tulokset selittävät, ainakin osittain, miksi lihavuus myötävaikuttaa nivelrikon syntyyn ja pahentaa nivelrikkopotilaan oireita. Laihduttaminen kannattaa: nivelrikkopolveen tai –lonkkaan kohdistuva paino kevenee, mutta myös rasvakudoshormonien tasapaino muuttuu edulliseen suuntaan.

Tutkimus on tehty Tampereen yliopiston Immunofarmakologian tutkimusryhmässä.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Sen syytä ei tarkoin tunneta, mutta lihavuus on merkittävä nivelrikon kehittymiseen myötävaikuttava tekijä. Lihavilla ihmisillä lisääntynyt paino kantavien nivelten (lonkkien ja polvien) päällä selittää tätä yhteyttä, mutta vain osittain. Uskotaan, että myös lihavuuteen liittyvät elimistön omat välittäjäaineet selittävät lihavuuden ja nivelrikon välistä yhteyttä. Tutkimuksessa selvitettiin rasvakudoksen erittämien hormonien eli adiposytokiinien merkitystä nivelrikossa.

Väitöskirjatyössä tutkittiin kolmea adiposytokiiniä: leptiiniä, adiponektiiniä ja resistiiniä. Tutkimusta varten kerättiin näytteet ja sairaskertomustiedot sadalta nivelrikkopotilaalta polven tekonivelleikkauksen yhteydessä. Kaikkia kolmea adiposytokiiniä löytyi kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden verestä ja nivelnesteestä. Lisäksi nivelrikon vaurioittamasta rustokudoksesta vapautui näitä adiposytokiinejä kudosviljelyolosuhteissa.

Leptiini oli vahvasti yhteydessä painoindeksiin: lihavilla potilailla leptiinitasot olivat huomattavasti koholla niin veressä, nivelnesteessä kuin rustossakin.

Kaikkien tutkittujen adiposytokiinien pitoisuudet korreloivat selvästi tulehdusta voimistavien tekijöiden ja rustoa vaurioittavien entsyymien pitoisuuksien kanssa. Lisäksi leptiini ja adiponektiini lisäsivät näiden haitallisten tekijöiden tuottoa rustossa.

Tutkimuksessa löydettiin myös aivan uusia solunsisäisiä mekanismeja, jotka välittävät ja säätelevät adiposytokiinien niveltulehdusta ja rustovauriota pahentavia vaikutuksia. Tämä tieto luo pohjaa uusien nivelrikon etenemistä hidastavien lääkkeiden kehittämiseksi.

Farmakologian alaan kuuluvaa väitöskirjatutkimusta ohjasivat dosentti Katriina Vuolteenaho ja professori Eeva Moilanen. LL Anna Koskinen-Kolasan väitöskirja Adipocytokines in Osteoarthritis tarkastettiin Tampereen yliopistossa 19.1.2018.

Suomen Farmakologiyhdistys myöntää tunnustuspalkinnon vuosittain erityisen ansiokkaalle farmakologian väitöskirjalle.

Anna Koskinen-Kolasan väitöskirja Adipocytokines in Osteoarthritis