Hyppää pääsisältöön

Ammattilaisten osaaminen on Elenian uusiutuva energianlähde

Julkaistu 22.9.2022
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistosta valmistuneita Eleniaan rekrytoituja henkilöitä ryhmäkuvassa.
Kehitysinsinööri Mikko Kapanen Turvallisuus-tiimistä aloitti työnsä harjoittelijana Eleniassa 2017 ja valmistui 2020 Tampereen yliopistosta. Vianhoidon prosessikoordinaattori Aleksi Yläkangas tuli taloon sähkötekniikan DI-ohjelmasta 2020 ja valmistui tänä syksynä. Turvallisuuden projekti-insinööri Ilona Mattila aloitti kesätyöt Eleniassa 2019, jatkoi harjoittelijaksi ja valmistui kesällä 2021 Tampereen yliopiston DI-tutkinto-ohjelmasta. Parhaillaan Tampereen yliopistossa opiskeleva Tommi Lumpo harjoittelee käyttökeskuksessa ja TAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelman Jarkko Laitila Laskutus ja saatavienhallinta -tiimissä. Kesätöissä 2020 Eleniassa aloittanut Erno Paananen tekee juuri nyt diplomityötään Elenialle.
Pitkäaikaiset kumppanit, Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö Elenia ja monialainen Tampereen yliopisto, ratkaisevat yhdessä sähköistyvän maailmamme haasteita. Työssä hyödynnetään tutkijoiden, opiskelijoiden ja Elenian omien asiantuntijoiden osaamista. Yhdessä kerrytetään ja jaetaan uutta tietoa ja osaamista jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan sekä koko energia-alan parhaaksi.

—Tampereen teknillinen yliopisto, nykyinen Tampereen yliopisto, on ollut jo parin vuosikymmenen ajan hyvin tärkeä oppilaitosyhteistyömme kumppani. Tämä yhteistyö tuottaa meille uutta ja yhä laaja-alaisempaa osaamista niin sähkövoimatekniikan ratkaisuihin kuin myös digitalisoituvien palveluittemme tarpeisiin, sanoo Elenian henkilöstöjohtaja Marianne Kihlman.

Opiskelijayhteistyö on yhtiön henkilöstöstrategian ytimessä. Opiskelijoille Elenia tulee tutuksi ensin kiltayhteistyön ja vierailuluentojen kautta. Näin päästään tunnistamaan potentiaaleja tekijöitä ja usein työhön päästään kiinni jo ensimmäisessä kesäharjoittelussa. Potentiaaliset tulevat työntekijät tunnistamme jo kesäharjoittelujaksojen alkuvaiheessa. Hyvä harjoittelija palaa yhtiöön seuraavinakin kesinä, tekee talvisin tuntitöitä opiskelun ohessa ja lopulta opinnäytetyönsä.

—Samalla heistä kasvaa elenialaisia, jotka vuorostaan toimivat yliopistokampuksella brändilähettiläinämme, alan sanansaattajina ja osaamisen kerryttäjinä.

Opinnäytteet ovat osa operatiivista kehittämistä

— Opinnäytteet ovat merkityksellinen osa Elenian operatiivista kehitystoimintaa. Teetämme vuosittain useampia opinnäytetöitä yliopisto- ja AMK-opiskelijoilla. Energiateollisuus ry palkitsee niitä vuosittain, mikä osoittaa aiheiden kiinnostavan koko alaa, Kihlman sanoo.

Viimeisen vuosikymmenen aikana yhtiö on teettänyt noin kymmenesosan kaikista tamperelaisista sähkötekniikan diplomitöistä.

—Diplomitöiden määrä on tosiaan hämmästyttävän iso. Sekin kertoo Elenian edelläkävijyydestä ja kehitysmyönteisyydestä, toteaa sähkövoimatekniikan professori Pekka Verho.

Opiskelija saa diplomityöhönsä ohjaajan sekä yliopistosta että yrityksestä.

 —Elenian kanssa ohjausprosessi toimii erittäin hyvin. Sen myötä ohjaajatkin pysyvät mukavasti kiinni alan kehityksessä ja pääsevät uusimman tiedon äärelle.

Entisestä opinahjosta tulevaisuuden tutkimuskumppaniksi

Diplomityön kautta urapolulleen ponnisti aikoinaan myös Elenian verkkoliiketoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Jorma Myllymäki. Hän valmistui Hervannan kampukselta diplomi-insinööriksi vuonna 1993 laman kurittamaan Suomeen.

—Onnistuin saamaan diplomityöpaikan ABB:ltä Vaasasta ja sille tielle jäin. ABB:lta siirryin Eleniaan vuonna 2007. Opiskeluaika antoi hyvät valmiudet työuralleni.

Opiskelijayhteistyön merkityksen työnantajamielikuvan rakentajana ja mahdollisten urapolkujen avaajana Myllymäki tunnistaa omasta kokemuksestaan. Hän toimi opiskeluaikanaan vajaat kaksi vuotta Tampereen teknillisen korkeakoulun sähkövoimatekniikan ammattiainekerhon puheenjohtajana.

—Siinä roolissa pääsin tutustumaan hyvin opiskelukavereihin, laitoksen professoreihin ja tutkijoihin. Teimme ammattiainekerhossa monta mieleen jäänyttä ekskursiota erilaisiin sähkö- ja energia-alan yrityksiin. Tuolloin rakentuneet kontaktit kantavat tähän päivään. Monen kanssa ollaan nyt kollegoja ja tehdään alan tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.

Entistä opinahjoaan Myllymäki arvostaa nykyisenä tutkimuskumppanina, jonka kanssa tähyillään jo pitkälle kestävään ja turvalliseen tulevaisuuteen. Sen mahdollistamiseksi Elenian asiantuntijat ja yliopiston professorit, tutkijat ja opiskelijat työskentelevät yhteisten tutkimusteemojen äärellä. Tällaisia ovat muun muassa älykäs sähköverkko, sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen, sähkönjakeluautomaatio, hajautetun uusiutuvan tuotannon hallinta, sähkön laadun parantaminen ja kyberturvallisuus.

Suuri osa yhteistyöstä tehdään energiateollisuuden yhteisen tutkimus- ja kehityspoolin, Sähkötutkimuspoolin rahoittamissa ja koordinoimissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Tuttuja tutkimusyhteistyön muotoja ovat myös räätälöity tilaustutkimus sekä Business Finland -hankkeet.

—Laaja-alaista yhteistyötä ja poikkitieteellisyyttä tarvitaan niin opetuksessa kuin tutkimuksessa. Elenialla ja Tampereen yliopistolla on pitkä yhteistyöperinne sähköverkkoihin ja sähköverkkoliiketoimintaan liittyvissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Yhteistyö antaa erinomaisen mahdollisuuden vauhdittaa vihreää siirtymää, Myllymäki sanoo.


Teksti: Marjut Kemiläinen
Kuva: EleniaYhteistyön monet muodot

Elenia osallistui 50 000 euron lahjoituksella Tampereen yliopiston kesäkuussa 2022 päättyneeseen vastinrahakampanjaan. Lahjoitukset ovat yksi yhteistyön muoto ja sellaisena tärkeä tuki yliopiston tutkimukselle ja koulutukselle. Yliopiston ja yritysten yhteistyölle on monia erilaisia ja eritasoisia mahdollisuuksia ja muotoja organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.

Tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Lue lisää lahjoittamisesta