Hyppää pääsisältöön

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urat etenevät nopeasti valmistumisen jälkeen

Julkaistu 7.12.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kerro missä olet! Uraseurantakysely 2018 valmistuneille. Piirroshahmot tyttö ja poika hymyilevät.
Tuoreessa, vuonna 2018 valmistuneille teetetyssä kyselyssä Tampereen ammattikorkeakoulun alumnien tyytyväisyys tutkintoonsa ja työuraansa on tällä hetkellä hieman korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten.

TAMKin vastaajista noin 50 prosenttia valmistuneista oli vakituisessa kokopäivätyössä valmistumishetkellä. Viiden vuoden kuluttua osuus oli kasvanut jo 77 prosenttiin. Yhtäjaksoisesti tai pääsääntöisesti työelämässä oli valmistumisensa jälkeen ollut lähes 90 prosenttia vastaajista.

– Uraseurantakyselyn kysymyspankissa on hyviä kysymyksiä. Olen kiinnostunut siitä, miten tyytyväisiä opiskelijat ovat viiden vuoden jälkeen urapolkuunsa ja tutkintoonsa, kuinka hyvin se vastaa työelämän tarpeita ja kuinka hyvin hankittua osaamista kyetään hyödyntämään työssä, kertoo teollisuusteknologian lehtori Lasse Hillman TAMKista. 

Viiden vuoden uran aikana asiakas- ja tai potilastyötä tekevien sekä tuotannollisissa tehtävissä toimivien osuus oli vähentynyt, ja vastaavasti johto- ja esimiestyötä sekä suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtäviä tekevien osuus oli kasvanut.

5 vuotta sitten valmistuneista uraseurantakyselyyn vastasi 1065 henkilöä. Heistä 77 % on vakituisessa kokopäivätyössä.

   

Opetushalinnon tilastopalvelu Vipusessa tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti esimerkiksi aloittain, tutkinnoittain ja korkeakouluittain. Urapolkujen ja osaamisen kehittymisen lisäksi tietoa löytyy myös vastaajien palkkatasosta viiden vuoden kuluttua valmistumisesta.  

Arvokasta tietoa opetuksen järjestämiseen

Lasse Hillmanin mukaan konetekniikan alumneille toteutettiin uraseurantakyselyn ohella keväällä 2023 alumnikysely, jolla kerättiin pohjatietoa osaamistarvekartoitukseen TAMKin konetekniikan opintosuunnitelmauudistuksen tueksi.

Uraseurantakyselyn ja alumnikyselyn vastauksia analysoimalla saadaan arvokasta tietoa opetuksen kehittämiseen. Tavoitteena on saada tulevaisuuden työelämään uusia kehittyviä ja osaavia konetekniikan asiantuntijoita, ja uraseurantakyselyillä on tässä tärkeä rooli.

– Kun kysyimme, mitä insinöörin perustaitoja valmistuva ja työelämään siirtyvä tarvitsee, moni vastasi ryhmätyötaidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja projekteissa toimiminen. Näitä asioita on uudessa opintosuunnitelmassa huomioitu, mikä onkin hyvä esimerkki siitä, miten nämä uraseurantakyselyt parhaimmillaan toimivat.