Hyppää pääsisältöön

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät Pirkanmaalle

Julkaistu 14.10.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
We love Tampere -piirros
Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat viime keväänä toteutetun uraseurantakyselyn mukaan sijoittuneet työelämään hyvin. Valtaosa vastaajista on työskennellyt valmistumisestaan asti ilman merkittäviä katkoksia työurassa. Viisi vuotta AMK- tai YAMK-tutkinnon jälkeen työelämässä oli yli 80 prosenttia ja työttömänä kaksi prosenttia vastaajista.

Ammattikorkeakoulun vaikutus alueen työ- ja elinkeinoelämälle on suuri, sillä vastanneista 62 prosenttia on jäänyt töihin Pirkanmaalle. Vaikka osa valmistuneista muuttaa muualle Suomeen, Pirkanmaalle työllistyy paljon esimerkiksi Hämeen ja Satakunnan ammattikorkeakouluista valmistuneita.

Yrittäjäksi ryhtyminen on vielä viisi vuotta valmistumisen jälkeen vähäistä. Kaikista vastaajista noin 7 prosenttia saa toimeentulonsa päätoimisena yrittäjänä, lisäksi 10 prosenttia tekee tai on tehnyt satunnaisia toimeksiantoja tai freelance-töitä. Eniten TAMK-taustaisia yrittäjiä on medianomin (AMK) ja tradenomin (YAMK) tutkinnon suorittaneissa. Usea vastaaja kokee kuitenkin yrittäjyyden yhdeksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi tulevaisuudessa.

TAMKista valmistuneet ovat valtaosin tyytyväisiä tutkintoonsa: ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 81 prosenttia ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista jopa 90 prosenttia oli vähintään melko tyytyväinen tutkintoonsa. He myös suosittelisivat suorittamaansa tutkintoa muille. Tutkinnon alasta riippumatta tärkeimmiksi yleisiksi taidoiksi työelämässä koetaan mm. kyky sietää stressiä ja sopeutua uusiin tilanteisiin, oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus sekä oman osaamisen jatkuva kehittäminen.

Vuonna 2013 TAMKista valmistuneille suunnattuun uraseurantakyselyyn vastasi lähes 600 AMK- ja YAMK-tutkinnosta valmistunutta.

Uraseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille alkaa

Vuonna 2014 valmistuneet sairaanhoitajat, medianomit, tradenomit ja insinöörit sekä monien muiden alojen ammattilaiset saavat 15.10. kutsun osallistua uraseurantakyselyyn. Alkava kysely koskee 1856:ta TAMKista valmistunutta opiskelijaa (AMK- ja YAMK-tutkinnot).

Kysely on osa valtakunnallista uraseurantakyselyä, jonka tuloksia myös opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää arvioidessaan ammattikorkeakoulujen tuottaman koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta. Järjestyksessään toinen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen kyselyn kanssa.

Kyselyn vastausaika päättyy 10.11.2019.

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke koordinoi valtakunnallisen kyselyn toteutusta syksyllä 2019. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeesta:
Valtakunnallinen uraseurantakysely vuonna 2014 ammattikorkeakouluista valmistuneille

Lisätietoa:
projektikoordinaattori Liisa Marttila, liisa.marttila [at] tuni.fi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisää tuloksia:
vipunen.fi
toissa.fi