Hyppää pääsisältöön

Ammattikorkeakoulun vahvuutena alueellisuus - Pirkanmaalla TAMK elinvoiman vahvistajana jo 25 vuotta

Julkaistu 10.3.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMKin pääkampus ilmakuvassa 2021
Ammattikorkeakoulut ovat 25 vuoden historiansa aikana lunastaneet paikkansa työelämän korkeakouluna, joista valmistuneita tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Ammattikorkeakoulujen vahvuutena nähdään alueellisuus, mikä tekee niistä elinvoiman vahvistajia. Nämä ovat keskeisiä tuloksia Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen teettämästä kyselystä yritysten, kuntien ja sairaanhoitopiirien päättäjille ja alueellisille vaikuttajille.

Pirkanmaalla elinvoiman vahvistamisessa merkittävä rooli on ollut Tampereen ammattikorkeakoululla ja Pirkanmaan ammattikorkeakoululla*. 25 vuoden aikana niistä on valmistunut yhteensä 36 396 AMK-tutkinnon tai ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta. Nämä osaajat vaikuttavat nyt eri toimialoilla ja tuovat mukanaan sekä ammatillista että kehittämisosaamista. Vuonna 2020 TAMKin 2025 valmistuneesta noin 75 prosentilla oli työpaikka, ja reilu 70 prosenttia työllisistä oli töissä Pirkanmaalla. Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi nousee ammattikorkeakoulun tehtävä jatkuvan oppimisen paikkana – osaamista on kehitettävä koko työuran ajan.

Koulutustehtävän rinnalla ammattikorkeakoulun toinen päätehtävä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Tässäkin monialainen TAMK on aktiivinen ja arvostettu tiimipelaaja. Parhaillaan on meneillään 90 TKI-hanketta, joissa kumppanina on yrityksiä ja julkishallinnon toimijoita Pirkanmaalla ja laajemminkin. Hanketoiminta ulottuu työpaikoille, mutta myös TAMKin toimitiloissa on oppimis-, kehittämis- ja testausympäristöjä avoinna asiakkaille. Monialaisessa TAMKissa koulutus ja TKI-toiminta kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia.

Tutkimustulokset kertovat ammattikorkeakoulun alueellisesta merkityksestä

Ammattikorkeakoulut nähdään käytännönläheisinä korkeakouluina, jotka tuovat osaamista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa alueille. Arene ry:n kyselyssä vastaajien suuren enemmistön mukaan ammattikorkeakoulut tarjoavat työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta (82 % vastaajista samaa mieltä) ja ne palvelevat alueensa yrityksiä monipuolisesti (75 % vastaajista samaa mieltä).

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen perustehtävä koulutuksen rinnalla. Vastaajien mukaan ammattikorkeakoulut vastaavat kohtuullisen hyvin työ- ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin. TKI-kumppanuus ammattikorkeakoulujen kanssa oli harvinaisempaa kuin yhteistyö koulutuksen ja jatkuvan oppimisen parissa. Sairaanhoitopiirien ja kuntien päättäjistä puolet ja yrityspäättäjistä joka neljäs kertoi organisaationsa tehneen TKI-yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yli puolet työelämää edustavista vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa hankkia osaamisen kehittämisen palveluja ammattikorkeakouluista seuraavien kahden vuoden aikana. Tulos on hyvin linjassa sen kanssa, että kuntien ja sairaanhoitopiirien vastaajista 59 % ja yrityspäättäjistä 39 % kertoo tehneensä yhteistyötä osaamisen kehittämisessä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulujen tärkeimpinä tulevaisuuden tehtävinä vastaajat näkevät suomalaisten osaamistason kohottamisen, työelämässä olevien jatkuvan oppimisen ja alueiden elinvoiman edistämisen.

Peräti 84 % vastaajista on täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämän “Ammattikorkeakoulu lisää maakuntani elinvoimaisuutta” kanssa. Ammattikorkeakoulun elinvoimaa lisäävä vaikutus ei jää kuitenkaan vain maakuntatasolle, vaan 77 % vastaajista kokee ammattikorkeakoulun lisäävän myös kuntansa elinvoimaisuutta.

Tutkimusyritys Aula Research Oy toteutti syksyn 2020 aikana Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen suomalaisten yrityspäättäjien ja ammattikorkeakoulujen muiden keskeisten sidosryhmien parissa. Tavoitteena oli selvittää työelämän ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä ammattikorkeakoulujen roolista ja merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi marras-joulukuussa 769 yrityspäättäjää, kuntien henkilöstöstä ja aluekehittämisestä vastaavaa viranhaltijaa, maakuntaliittojen edustajaa, sairaanhoitopiirien johtoa, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen edustajaa sekä ammattikorkeakoulujen rehtoria.

 

*) Tampereen ammattikorkeakoulu sai toimiluvan ensimmäisten joukossa vuonna 1996, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu vuonna 2000. TAMK ja PIRAMK fuusioituivat vuonna 2010 Tampereen ammattikorkeakouluksi. Nykyinen TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä.

 

Arene ry:n tiedote ja tutkimusraportti: Elinvoimaa työelämän korkeakoulusta