Hyppää pääsisältöön

Ammatillisia opettajia tarvitaan yhä enemmän – tekniikan opettajille oma opiskeluryhmä

Julkaistu 12.12.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAOK opettajankoulutus
Ammatillisia opettajia tarvitaan yhä enemmän. Tekniikan alalla opettajista on pulaa valtakunnallisesti ja monet heistä ovat eläköitymässä, mikä lisää tarvetta uusien opettajien koulutukselle. Toimia opettajien kouluttamiseksi tehdään monella eri saralla. Marraskuun lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoitusta ammatilliselle koulutukselle uusien opettajien rekrytointiin. Rekrytoinnilla pyritään turvaamaan osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

TAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee tekniikan alan opetusta ja oppimista käynnistämällä uuden opiskeluryhmän tekniikan, luonnontieteiden ja matematiikan aineiden opettajille tai opettajaksi aikoville.

Meillä käynnistyy toukokuussa opettajankoulutuksen ryhmä, jossa voidaan kehittää LUMATE-pedagogiikkaa ja tukea opettajaopiskelijoiden erilaisia, esimerkiksi opettajuuden ja oman alan työn yhdistäviä opettajuuden polkuja, ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola kertoo.

Ryhmän opetuksessa tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston LUMATE-opettajankoulutuksen kanssa luoden uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Ryhmä kokoontuu Tampereella ja verkossa.

Itä-Suomen opiskeluryhmästä ratkaisu opettajapulaan

Uutena ryhmänä aloitetaan myös Itä-Suomen alueryhmä, joka kokoaa yhteen Savonlinnan ja Lappeenrannan opettajat ja opettajaksi aikovat. Alueella ei ole riittävästi ammatillisia opettajia tällä hetkellä. Myös ammattikorkeakoulu XAMKin Savonlinnan yksikön aloituspaikkamäärän kasvu lisää tarvetta kouluttaa uusia opettajia.

Itä-Suomen alueryhmän ja Tampereen ryhmien lisäksi opettajankoulutusryhmiä järjestetään edelleen myös Porissa ja Seinäjoella sekä verkossa. Tampereella opettajankoulutusta järjestetään myös englanniksi.

Opettajankoulutuksen lisäksi Tampereella on mahdollista kouluttautua ammatilliseksi erityisopettajaksi tai ammatilliseksi opinto-ohjaajaksi.

Hakuaika koulutuksiin on 2. - 23.1. opintopolku.fi-palvelussa

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op) antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden ammatillisten oppilaitosten, aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi myös muiden oppilaitosten opettajille.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen (60 op) ryhmät kokoontuvat Tampereella. Koulutus antaa pätevyyden erityisopetuksen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus (60 op) antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri oppilaitoksissa.

 

 

Lisätietoa

taok.tamk [at] tuni.fi (), puh. 0294 520 450, www.tuni.fi/taok

Johtaja Hanna Ilola, Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAMK, puh. 0400 263 675, hanna.ilola [at] tuni.fi

Koulutuspäällikkö, Kaisa-Leena Ahlroth, Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAMK, puh. 040 665 1934, kaisa-leena.ahlroth [at] tuni.fi