Hyppää pääsisältöön

Aino Tiihonen

apurahatutkija, post doc -tutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteaino.tiihonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187649

Oma esittely

Työskentelen postdoc-tutkijana tutkimushankkeessa Poliittisten arvojen ylisukupolviset repeämät Suomessa - Discontinuities in Intergenerational Transmission of Political Values in Finland (DISCO). Nelivuotista tutkimushanketta (2024-2027) rahoittavat Koneen säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto. 

DISCO-hanke keskittyy tutkimaan poliittisten arvojen periytymistä ja yhtenevyyttä millenniaalien ja heidän vanhempiensa välillä sekä väestössä yleisesti että erityisesti maahanmuuttotaustaisissa perheissä

Vanhempainvapaalla (2.6.2024 asti)

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusaiheisiini kuuluvat poliittiset arvot ja asenteet, poliittinen sosialisaatio, poliittinen osallistuminen, vaalitutkimus ja kyselytutkimusmenetelmät. 

Väitöstutkimuksessani olen tutkinut luokkaäänestämisen mekanismeja työväenluokkaisten äänestäjien keskuudessa 2000-luvulla Suomessa. 

Luottamustoimet

Board member of the Finnish National Election Study Consortium (2022-) 

Member of the Executive Board of The Nordic Political Science Association (NoPSA) 2021- 

Tutkimuskohteet

Electoral studies, Political participation, Social classes, Voting behaviour, Quantitative analysis, Survey design and methodology

Tutkimusrahoitus

Henkilökohtainen tutkimusapuraha väitöskirjatyöhön: Waldemar von Frenckell -säätiö (6 kk) ja Emil Aaltosen Säätiö (10 kk)

Merkittävimmät julkaisut

  • Tiihonen, Aino & Söderlund, Peter (2024) The Social Basis of the Vote: Class Voting in Finland. In Kim Strandberg & Åsa von Shoultz (eds), Parties and candidates in tandem – understanding Finnish electoral democracy of today. Routlegde.
  • Kestilä-Kekkonen, Elina, Josefina Sipinen ja Aino Tiihonen (toim.) (2024) Yläkoulun opettajat ja demokratiakasvatus : Käsitykset, resurssit ja toteuttamismahdollisuudet. Helsinki: opetus- ja kulttuuriministeriö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-981-3 
  • Hannuksela, Venla & Tiihonen, Aino (2024) Minority bonding to political self-efficacy: a case study on bonding and bridging social capital and political self-efficacy among adolescents in Finland. Frontiers in Political Science 5. Saatavissa: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2023.1270065/full 
  • Leino, Mikko & Tiihonen, Aino (2023) Kosmopoliittiset kaupungit ja kotoperäiset pikkukunnat? Erot kuntalaisten ilmastohuolessa ja ilmastotoimia koskevissa asenteissa. Kosmopolis 53(3), 42-65. Saatavissa: https://journal.fi/kosmopolis/article/view/130988 
  • Tiihonen, Aino (2023) Suomalaisen työväenluokan puoluevalinnat sekä niitä selittävät arvot ja asenteet 2010-luvulla. Teoksessa Jussi Lahtinen & Heikki Mikkonen (toim.) Väki Voimakas - Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja, 211–240. 
  • Kestilä-Kekkonen, Elina, Koivula, Aki & Tiihonen, Aino (2022) When trust is not enough. A longitudinal analysis of political trust and political competence during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finland. European Political Science Review 14(3), 424–440. Saatavissa: https://doi.org/10.1017/S1755773922000224  
  • Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2022) Nuoret kansalaiset. Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä. Helsinki: oikeusministeriö. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164281 
  • Tiihonen, Aino, Koivula, Aki, Saarinen, Arttu & Sivonen, Jukka (2022) Exploring class identification among Finnish party members. Scandinavian Political Studies 45(3), 301–325. Saatavissa: https://doi.org/10.1111/1467-9477.12226  
  • Kestilä-Kekkonen, Elina, Tiihonen, Aino & Westinen, Jussi (2018) Vääriä kysymyksiä vai vääriä vastauksia? - Vasemmisto-oikeisto-ulottuvuus vuosien 2003–2015 vaalitutkimusten valossa. Politiikka 60(2), 92–111.

Uusimmat julkaisut