Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteaino.tiihonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187649
Keskustakampus

Oma esittely

Työtehtävät

Osaamisalueiden kuvaus

Tärkeimmät saavutukset

Luottamustoimet

Editorial assistant at Scandinavian Political Studies -Journal (2017-2020) 

Member of the planning committee of the 2019 Finnish National Election Study (FNES 2019) Questionnaire (2018-2019)

Member of The Executive Board of The Finnish Political Science Association (FPSA) 

Member of the Executive Board of The Nordic Political Science Association (NoPSA) 2021- 

Tutkimustavoitteet

Tutkimuskohteet

Electoral studies, Political participation, Social classes, Voting behaviour, Quantitative analysis, Survey methodology

Tieteenalat

Tutkimusrahoitus

Henkilökohtainen tutkimusapuraha väitöskirjatyöhön: Waldemar von Frenckell -säätiö (6 kk) & Emil Aaltosen Säätiö (10 kk)

Tutkimusura

Merkittävimmät julkaisut

Refereed articles:

Kestilä-Kekkonen, Elina, Koivula, Aki & Tiihonen, Aino (2022) When trust is not enough. A longitudinal analysis of political trust and political competence during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finland. European Political Science Review 14(3), 424-440. DOI: https://doi.org/10.1017/S1755773922000224  

Tiihonen, Aino, Koivula, Aki, Saarinen, Arttu & Sivonen, Jukka (2022) Exploring class identification among Finnish party members. Scandinavian Political Studies 45(3), 301–325. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9477.12226  

Kestilä-Kekkonen, Elina, Tiihonen, Aino & Westinen, Jussi (2018) Vääriä kysymyksiä vai vääriä vastauksia? - Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuus vuosien 2003-2015 vaalitutkimusten valossa. Politiikka 60(2), 92 - 111.

Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017) 'Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella', Kosmopolis 48 (3-4) 31 - 52.

Avonius, Marja, Kaunisvaara, Johanna, Koivisto, Tuomas, Leinonen, Nelli, Rantala, Ville, Ruotsalainen, Taru, Tiihonen, Aino, Vahvelainen, Saana, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2016) Koulutusalan yhteys yliopisto-opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon. Politiikka 58(1), 7-26.

Book chapters:

Tiihonen, Aino, Söderlund Peter & Kestilä, Laura (2022) Perheen taloudellisen tilanteen, sosioekonomisen aseman ja perherakenteen yhteys nuoren kansalaispätevyyteen. Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Aino Tiihonen (toim.) Nuoret Kansalaiset: Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä. Helsinki: oikeusminiseriö, 60–79. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-526-5  

Paloheimo, Heikki & Tiihonen, Aino (2020) Sosiaalidemokraattisten puolueiden kannatuspohjan muutos Länsi-Euroopassa’. Teoksessa Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Hanna Wass (toim.) Politiikan Ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö, 500–525.

Tiihonen, Aino (2019): Yhteiskuntaluokat ja poliittinen luottamus. Teoksessa Maria Bäck & Elina Kestilä-Kekkonen (toim.) Poliittinen Luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Valtiovarainministeriö. 

Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, & Tiihonen, Aino (2018) Ehdokkaiden motiivit ja voimavarat. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 6/2018. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Tiihonen, Aino (2016) Etujärjestöjen, puolueiden ja äänestäjien väliset suhteet. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen – eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina, Westinen, Jussi & Rapeli, Lauri (2016) Puoluekannan periytyminen vanhemmilta lapsille. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds): Poliittisen osallistumisen eriytyminen – eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Westinen, Jussi, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2016) Äänestäjät arvo- ja asenneulottuvuuksilla. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen – eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö.

Data:

Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (forthcoming) Kuntavaaliehdokkaat 2017 -aineisto

Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto) & Ala-Lahti, Henri (Tampereen yliopisto) & Elonen, Eeva-Kaisa (Tampereen yliopisto) & Hakanpää, Lotta (Tampereen yliopisto) & Ilkka, Sakari (Tampereen yliopisto) & Järvenreuna, Vera (Tampereen yliopisto) & Kantola, Petra (Tampereen yliopisto) & Lehtinen, Sanni (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Laura (Tampereen yliopisto) & Bäck, Maria (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto): Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108</biblCit>

Avonius, Marja (Tampereen yliopisto) & Kaunisvaara, Johanna (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Koivisto, Tuomas (Tampereen yliopisto) & Leinonen, Nelli (Tampereen yliopisto) & Rantala, Ville (Tampereen yliopisto) & Ruotsalainen, Taru (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto) & Vahvelainen, Saana (Tampereen yliopisto) & Westinen, Jussi (Åbo Akademi): Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-05-31). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3092

Other scientific publications:

Tiihonen, Aino (2015) Etujärjestöjen, puolueiden ja yhteiskuntaluokkien suhde Suomessa 2000-luvulla. Pro gradu -tutkielma. University of Tampere.

Tiihonen, Aino (2016) Puoluepolitiikka jakaa yhä ammattiliittoja. Helsingin Sanomat 10.6.2016.

Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino (2018) Yhteisiä asioita hoitamassa - Tuore tutkimus kuntavaikuttajista. Blog text.