Hyppää pääsisältöön

Aino Tiihonen

tutkijatohtori
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteaino.tiihonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503187649
Keskustakampus

Oma esittely

Yhteiskuntatieteiden tohtori 

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa EPIC-tutkimushankkeessa (2019-2023).

Osaamisalueiden kuvaus

EPIC-tutkimushankkeessa olen erityisen kiinnostunut tutkimaan nuorten perhetaustan ja sosioekonomisen aseman vaikutusta heidän poliittiseen kiinnittymiseen. 

Tutkimusaiheisiini kuuluvat arvot ja asenteet, poliittinen sosialisaatio, poliittinen osallistuminen, vaalitutkimus ja kyselytutkimusmenetelmät. 

Väitöstutkimuksessani olen tutkinut luokkaäänestämisen mekanismeja työväenluokkaisten äänestäjien keskuudessa 2000-luvulla Suomessa. 

Luottamustoimet

Editorial assistant at Scandinavian Political Studies -Journal (2017-2020) 

Member of the planning committee of the 2019 Finnish National Election Study (FNES 2019) Questionnaire (2018-2019)

Member of The Executive Board of The Finnish Political Science Association (FPSA) 

Member of the Executive Board of The Nordic Political Science Association (NoPSA) 2021- 

Tutkimuskohteet

Electoral studies, Political participation, Social classes, Voting behaviour, Quantitative analysis, Survey design and methodology

Tutkimusrahoitus

Henkilökohtainen tutkimusapuraha väitöskirjatyöhön: Waldemar von Frenckell -säätiö (6 kk) ja Emil Aaltosen Säätiö (10 kk)

Merkittävimmät julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut / Peer-reviewed publications:

Tiihonen, Aino (2023). Suomalaisen työväenluokan puoluevalinnat sekä niitä selittävät arvot ja asenteet 2010-luvulla. Teoksessa Jussi Lahtinen & Heikki Mikkonen (toim.) Väki Voimakas - Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja. (Hyväksytty artikkelikäsikirjoitus) 

Kestilä-Kekkonen, Elina, Koivula, Aki & Tiihonen, Aino (2022) When trust is not enough. A longitudinal analysis of political trust and political competence during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finland. European Political Science Review 14(3), 424-440. DOI: https://doi.org/10.1017/S1755773922000224 

Tiihonen, Aino, Koivula, Aki, Saarinen, Arttu & Sivonen, Jukka (2022). Exploring class identification among Finnish party members. Scandinavian Political Studies 45(3), 301–325. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9477.12226  

Kestilä-Kekkonen, Elina, Tiihonen, Aino & Westinen, Jussi (2018) Vääriä kysymyksiä vai vääriä vastauksia? - Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuus vuosien 2003-2015 vaalitutkimusten valossa. Politiikka 60(2), 92 - 111.

Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017). Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella. Kosmopolis 48 (3-4) 31 - 52.

Avonius, Marja, Kaunisvaara, Johanna, Koivisto, Tuomas, Leinonen, Nelli, Rantala, Ville, Ruotsalainen, Taru, Tiihonen, Aino, Vahvelainen, Saana, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2016). Koulutusalan yhteys yliopisto-opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon. Politiikka 58(1), 7-26.

Muut tieteelliset julkaisut / Other scientific publications:

Tiihonen, Aino, Söderlund Peter & Kestilä, Laura (2022) Perheen taloudellisen tilanteen, sosioekonomisen aseman ja perherakenteen yhteys nuoren kansalaispätevyyteen. Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Aino Tiihonen (toim.) Nuoret Kansalaiset: Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä. Helsinki: oikeusministeriö, 60–79. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-526-5  

Paloheimo, Heikki & Tiihonen, Aino (2020) Sosiaalidemokraattisten puolueiden kannatuspohjan muutos Länsi-Euroopassa’. Teoksessa Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Hanna Wass (toim.) Politiikan Ilmastonmuutos. Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: oikeusministeriö, 500–525. 

Tiihonen, Aino (2019): Yhteiskuntaluokat ja poliittinen luottamus. Teoksessa Maria Bäck & Elina Kestilä-Kekkonen (toim.) Poliittinen Luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: valtiovarainministeriö. 

Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, & Tiihonen, Aino (2018) Ehdokkaiden motiivit ja voimavarat. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 6/2018. Helsinki: Oikeusministeriö. 

Tiihonen, Aino (2016) Etujärjestöjen, puolueiden ja äänestäjien väliset suhteet. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen – eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: oikeusministeriö.

Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina, Westinen, Jussi & Rapeli, Lauri (2016) Puoluekannan periytyminen vanhemmilta lapsille. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds): Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: oikeusministeriö.

Westinen, Jussi, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2016) Äänestäjät arvo- ja asenneulottuvuuksilla. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen – Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: oikeusministeriö.

Muut julkaisut / Other publications:

Tiihonen, Aino, Leino, Mikko, Kulha, Katariina, Setälä, Maija (2023). Suomalaisten ilmastonmuutosasenteet, ilmastohuoli ja toimintahalukkuus. Turun yliopisto. 

Tiihonen, Aino (2022) Työväenluokkaäänestämisen muuttuva konteksti. Lectio praecursoria. Politiikka 64(4), 408–416. 

Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino (2018) Yhteisiä asioita hoitamassa - Tuore tutkimus kuntavaikuttajista. Blog text. 

Tiihonen, Aino (2015) Etujärjestöjen, puolueiden ja yhteiskuntaluokkien suhde Suomessa 2000-luvulla. Pro gradu -tutkielma. University of Tampere. 

Tiihonen, Aino (2016) Puoluepolitiikka jakaa yhä ammattiliittoja. Helsingin Sanomat 10.6.2016. 

Aineistot / Datasets:

Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto) & Borg, Sami (Tampereen yliopisto) & Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto): Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2019-10-15). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3280

Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto) & Borg, Sami (Tampereen yliopisto) & Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto): Kuntavaaliehdokkaat 2017: vieraskieliset [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2019-12-12). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3281

Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto) & Ala-Lahti, Henri (Tampereen yliopisto) & Elonen, Eeva-Kaisa (Tampereen yliopisto) & Hakanpää, Lotta (Tampereen yliopisto) & Ilkka, Sakari (Tampereen yliopisto) & Järvenreuna, Vera (Tampereen yliopisto) & Kantola, Petra (Tampereen yliopisto) & Lehtinen, Sanni (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Laura (Tampereen yliopisto) & Bäck, Maria (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto): Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108</biblCit>

Avonius, Marja (Tampereen yliopisto) & Kaunisvaara, Johanna (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Koivisto, Tuomas (Tampereen yliopisto) & Leinonen, Nelli (Tampereen yliopisto) & Rantala, Ville (Tampereen yliopisto) & Ruotsalainen, Taru (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto) & Vahvelainen, Saana (Tampereen yliopisto) & Westinen, Jussi (Åbo Akademi): Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-05-31). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3092