A
Perttu Ahoketo ja Juha Suoranta

Yliopiston huononnusten lyhyttä historiaa

Tampereen yliopiston henkilöstön kokemat ongelmat kertovat rakenteellisista ja taloudellisista ongelmista suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä.

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on ollut voimakkaan rakenteellisen kehittämisen kohteena 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä alkaen. Tuolloin valtiovalta laati suunnitelmat yliopistolaitoksen uudistamiseksi: yliopistojen määrää vähennettäisiin ja niiden autonomiaa lisättäisiin eli ne irrotettaisiin valtiosta. Suunnitelmat perustuivat paljolti talouselämän vaikuttajien näkemyksiin. Näiden mukaan yliopistojen toimintaa oli […]

A
Briitta Koskiaho

Akateeminen luovuus on murroksessa

Akateeminen luovuus on muuttunut entistä enemmän suorituspaineita tuottavaksi ja soveltavan tutkimuksen merkitystä korostavaksi. Tutkija-opettajayhteisön osalta luovuus on muuttunut suorittamista auttavaksi ominaispiirteeksi. Joutuvatko yhteisön jäsenet tällöin etsimään piilopaikkoja, joiden puitteissa he voivat vielä harjoittaa vanhanaikaista luovaa toimintaa, vapaata ajattelua?

Akateeminen luovuus kytkeytyy toisaalta yliopistolaitokseen, sen johtoon, hallintoon ja organisaatioon, joka toimii luovuuden tukena. Toisaalta luovuus toimii yliopiston perustoimintojen, tutkimuksen ja siihen liittyvän opetuksen, perustana ja toiminnan motivaationa. Tämä traditionaalinen ymmärrys eurooppalaisesta yliopistosta on ollut yleinen 1800-luvulta lähtien aina 1980-luvulle […]

A
Briitta Koskiaho-Cronström

Uusliberalismin muuttama yliopistoinstituutio – entä sitten?

Uusliberalistinen talous on uudelleenorganisoinut yhteiskuntia Euroopassa 1980-luvulta alkaen siten, että markkinoiden tarpeet ovat tulleet yhteiskunnallisen organisoitumisen keskiöön. Markkinoiden vaikutukset korkeakoulutukseen koskevat myös koulutuksen kustannuksia. Aiemmin kustannuksista on vastannut suurelta osin valtio. Koulutuksen markkinoistuminen on siirtänyt Euroopassa myös koulutuksen kustannuksia entistä […]

A
Tunkekaa innovaatiot perseeseenne. Joukkovoima-verkoston järjestämä suurmielenosoitus Helsingissä 22.8.2015.
Anna Sofia Suoranta ja Juha Suoranta

Opiskelijoiden protestit kuuluvat yliopistoon ja yhteiskuntaan

Opiskelijoiden protestit ovat osa kansallista ja kansainvälistä kansalaisvaikuttamista ja yleistä yhteiskunnallista toimintaa, joita ohjaa huoli yhteiskunnan ja maailman tilasta. Niillä on tavoiteltu vääryyksien korjaamista nostamalla esiin paikallisia tai yleismaailmallisia ongelmia. Opiskelija-aktivismilla on pitkät perinteet.

Bolognan yliopiston opiskelijat muuttivat 800 vuotta sitten, vuonna 1217, pois opiskelukaupungistaan vastustaakseen kaupungin korkeita elinkustannuksia ja protestoidakseen professoreiden kelvotonta opetusta. Muutaman vuoden päästä vaatimuksiin vastattiin, vuokria alennettiin ja opetuksen tasoa parannettiin. Opiskelijat palasivat Bolognaan ja oivalsivat että yhtenäisenä joukkona heillä […]

A
Mervi Kaarninen

Väinö Voionmaa ja Tampereen yliopisto

Kalevantiellä, Tampereen yliopiston pihamaalla kansleri Väinö Voionmaan muistomerkki, Kasvu -veistos palauttaa mieliin hänen merkityksensä Tampereen yliopistolle. Noin sata vuotta sitten Voionmaa kirjoitti Tuleva Suomi -aikakauskirjassa Uudesta suomalaisesta yliopistosta, joka voisi sijaita Tampereella. Voionmaa antoi tällöin uudelle korkeakoululle ja korkeimmalle opetukselle […]

N
Tiina Heikkilä

Lokakuussa keskustelua tekoälystä, Ayn Randista ja Tampereen historiasta

E
Elina I. Mäkinen

Early Career Researchers Form a New Academic Society in Support of Interdisciplinary Research and Careers

Universities, research institutes, funders, and governments emphasize the benefits of interdisciplinary knowledge creation as it is seen as a strategy for increasing innovation and creating new solutions to old problems (Boix Mansilla 2006; Jacobs and Frickel 2009). The rhetoric of […]

E
Rebecca Lund

It’s about values, not women: Changing the scripts, content and process of leadership in the academy

One of the concerns people express about the neoliberal academy is that you either perform it or contest it. It’s a very limited amount of options that are on offer. I think that’s where we need to place our attention. […]

A
Mervi Kaarninen

Kapina yliopistolla – maksulakosta alkoi uusi aikakausi

Tampereella ja yleensäkin suomalaisissa yliopistoissa seurattiin tarkoin kevään 1968 opiskelijamellakoita. Opiskelijat nousivat barrikadeille Pariisissa, Berliinissä ja Yhdysvalloissa. Vaadittiin opintodemokratiaa, opetuksen uudistamista sekä parannuksia opintososiaalisiin olosuhteisiin.

Syyskuun 2018 alussa tuli kuluneeksi 50 vuotta Tamy:n organisoimasta maksulakosta. Se näyttäytyy valtakunnallisen opiskelijaliikkeen historiassa poikkeuksellisen räväkkänä kapinaliikkeenä. Maksulakko onnistui, ja sen avulla saavutettiin tuloksia, jotka tulivat pitkällä aikavälillä vaikuttamaan paljon tamperelaisessa yliopistoyhteisössä. Ylioppilasliikkeen historiankirjoituksessa ja muistelussa Vanhan Ylioppilastalon valtaus […]

E
Ali Qadir

Universities and the looking glass: Taking impact beyond policy-based evidence

  ”In cynical terms, the fable of speaking truth to power is just that: a fable. Evidence-based policy for the most part is a story that politicians tell that helps legitimize their decisions. It has proven to be a very […]

LATAA LISÄÄ