A
Lähiöt tarvitsevat huolenpitoa ja hoivaa. Riina Lundman Tampereen yliopisto. Kuva: Renne Pesonen.
Riina Lundman

Lähiöt tarvitsevat huolenpitoa ja hoivaa

Kasvavassa kaupungissa kaivataan lisää tilaa uusille asunnoille ja toiminnoille. Lisäksi kaupunkien sisäinen alueellinen eriarvoistuminen on koettu haasteeksi. Tällöin katseet kääntyvät usein lähiöihin. Vaikka lähiöihin kohdistuu paljon uudistamispaineita, niistä täytyy pitää huolta ja niitä pitää kehittää lähiöiden omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Huolenpidon etiikka tarjoaa ratkaisuja sosiaalisesti ja moraalisesti kestävään lähiöiden muutokseen.

Kaupunkikehittämistä ja siten myös lähiöiden uudistamista perustellaan usein taloudellisesti vetoamalla kaupunkitalouteen ja kasvuun sekä kestävään kehitykseen. Lähiöiden kohdalla puhutaan myös antisegregaatiosta eli sosioekonomisen ja alueellisen eriytymisen estämisestä tai vähentämisestä. Nostan näiden näkökulmien rinnalle huolenpidon etiikkaan perustuvan lähiöiden kehittämisen. Lähiöistä on […]

N
Anni Jäntti

Kunta luo elämisen edellytyksiä myös sote-uudistuksen jälkeen

A
Kaisa Herne

Demokraattisilla innovaatioilla demokratian murenemista vastaan?

Suomessa demokratian perusedellytykset ovat kunnossa. Meillä ei kuitenkaan ole varaa olla vaalimatta demokraattista järjestelmäämme ja huolehtimatta rapautumisen ennaltaehkäisystä. Demokraattiset innovaatiot ovat varteenotettava väline, kun huollamme ja vahvistamme demokraattista järjestelmäämme.

1900-lukua voidaan kokonaisuudessaan luonnehtia demokratisoitumisen ajaksi, vaikka kehitys ei koskekaan kaikkia maita tai vuosisadan kaikkia aikajaksoja. Monet valtiot demokratisoituivat vuosisadan kuluessa ja äänioikeus laajeni kattamaan kaikki kansalaiset, viimeisimpänä demokratisoituivat entiset itäblokin maat Euroopassa. Tällä vuosituhannella demokratian tila on kuitenkin herättänyt […]

A
Josefina Sipinen ja Aino Tiihonen

Aktiivisen kansalaisuuden perusta rakennetaan jo kouluiässä

Viimeisen vuoden aikana Suomessa on järjestetty kahdet vaalit – kesän 2021 kuntavaalit ja tammikuun 2022 aluevaalit. Molemmissa äänioikeuttaan käytti vain noin puolet äänioikeutetuista, mikä on herättänyt laajaa keskustelua edustuksellisen demokratian tilasta Suomessa. Mitään poppaskonsteja äänestysaktiivisuuden nostamiseen ei ole. Puolueilla, ehdokkailla […]