N
Marko Tikka

”Äiti, mikä on sisällissota?”, eli oravat sisällissodassa

A
Marko Tikka

Sisällissodan muistovuoden päättyessä

Kun sisällissodan historia oli vuosikymmeniä kiistelyn ja eri poliittisten ryhmien omimien tulkintojen pelikenttä, oli maallikon usein vaikea erottaa, mikä oli historiaa, mikä sosiologiaa ja mikä demagogiaa. Tämän vaiheen yli ja ohi on ehkä jo päästy.

Suomen sisällissodan 100–vuotismuistovuosi on päättymässä. Koska olen tutkinut muun ohessa sisällissotaa vuodesta 1997 saakka, oli odotettavissa, että tänä vuonna saattaisi olla tarjolla sisällissotaan perehtyneelle asiantuntijalle tavallista enemmän luentoja ja erilaisia asiantuntijatehtäviä. Niiden omalle kohdalleni osunut lukumäärä yllätti silti. Luento- tai […]

A
Kari Teräs

Mitä on muistitieto, ja miten se poikkeaa muusta historiallisesta tiedosta?

Tämänkin seikan ovat monet keskustelijat sanoneet selvästi. Jos tämä asia jää hataraksi, tuloksena saattaa olla vakavia virhepäätelmiä ja ylitulkintoja. Tärkeätä ajankohtaisessa keskustelussa on se, että […]

A
Marko Tikka

Mitä presidentti puhui historiasta?

” Alustus! Tasavallan presidentti Sauli Niinistö käsitteli Tampereen yliopistolla 4.4.2018 pitämässään puheessa Suomen sisällissodan historiaa. Hän korosti, ettei kuvaa, eikä osaakaan kuvata tyhjentävästi sisällissodan […]

N
Tiina Heikkilä

23. 4. Tampereen yliopistolla: Alusta ja Kokemuksen historian huippuyksikkö kysyvät, onko 1918 jo historiaa?

A
Marko Tikka

Sisällissota 1918 – taas – vai viimein?

Ne ovat sitä täysin turhaan, koska enempää oikeisto kuin vasemmistokaan eivät hyödy näistä myyteistä. Pikemminkin päinvastoin: […]

N
Tiina Heikkilä

Nostalginen teloituskomppania vuodelta 1918

N
Tiina Heikkilä

Satavuotias Suomi syntyi sattumien avulla

A
Marko Tikka

Punakaartien aika

”Punakaartilaisuus edusti yhteiskuntarauhaa järkyttänyttä valtaa, uhkailua väkivallalla. Tämän joukon toiminta tähtäsi poliittiseen muutokseen väkivalloin.” Alustus! Yhteiskunnan vakauden takaavina tekijöinä ovat viime kädessä illuusio kohtuullisen tasaisesta tulonjaosta ja se, että sotilaallisen voimankäytön monopoli […]