Haluatko oppia tutkimuksesta viestimisestä ja sen popularisoimisesta ja tehdä niitä käytännössä? Haluatko tutkimuksesi tulokset julki omalla äänelläsi?

Alusta on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkojulkaisu. Alustan päätehtävä on tarjota väylä populaarien asiantuntijajuttujen julkaisulle. Alustan uudeksi päätoimittajaksi nimitettiin vuoden 2021 alussa tiedekunnan tutkimuksen varadekaani, sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola. Päivitämme maaliskuussa toimituskuntaa. Toimituskuntaan voi hakea mukaan vapaamuotoisella, lyhyellä hakemuksella, jossa kertoo, kuka on, miksi haluaa mukaan ja mitä annettavaa toiminnalle voisi olla. Hakemukset voi lähettää Alustan toimittaja Tiina Heikkilälle osoitteeseen tiina.heikkila@tuni.fi 30.11. 2021 mennessä.

Toimituskunnan tärkein tehtävä on tukea Alustan moniäänisyyttä ja monitieteisyyyttä. Toimituskunnan jäsen voi tehdä vähän tai paljon. Hyvä perustaso on juttuvinkkien tarjoaminen omista verkostoistaan, jotka voivat olla pieniä tai suuria. Toimituskunnassa pääsee ideoimaan juttuja, uusia juttusarjoja ja tapahtumia. Teemme myös yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja jos panoksesi on luoda yhteistyöverkostoja, sekin on tervetullutta. Toimituskunnan jäsen voi olla aktiivinen kirjoittaja tai vinkkien antaja taustalla. Arvokasta panosta on myös sosiaalisen median taitaminen. Toimituskuntalainen voi kirjoittaa kirja-arvioita, tapahtumaraportteja ja tehdä haastatteluja. Kaipaamme joukkoon myös ihmisiä, joilla on graafista osaamista. Kaikenlainen mielikuvituksen käyttö on sallittua.

Toivomme toimituskunnan jäseniltä vähintään kandidaatin tutkintoa. Heidän tulee olla Tampereen korkeakouluyhteisön jäseniä. Alalla ei ole väliä, ja kannustamme myös muita kuin yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tekeviä hakemaan. Alustan juttuja yhdistää yhteiskunnallinen näkökulma.

Toimituskunta kokoustaa alle kymmenen kertaa vuodessa. Toimituskunnan jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä makseta palkkiota.

Alusta julkaisee monikielisesti. Pääasiallinen julkaisukieli on suomi, ja toimituskunnan pääasiallinen työskentelykieli on suomi.