Alusta! julkaisee listan sosiaalisessa mediassa aktiivisista Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkijoista. Listaan voi ehdottaa lisäyksiä ottamalla yhteytta Alustan toimittajaan (tiina.heikkila@uta.fi). Sosiaalisesta mediasta löytyy vain pieni osa tiedekunnan tutkijoista. Kun etsii tositarkoituksella asiantuntijaa, kannattaa käyttää esimerkiksi Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan SOLECRIS-tietokantaa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta löytyy Twitteristä, Facebookista ja Instagramista.

Twitter:

Ajolähtö-hanke, joka tutkii nuoria aikuisia työmarkkinoilla.

Affektiivinen eriarvoisuus-tutkimushanke.

Mari Aaltonen, ikääntymisen tutkija.

Petra Ahrens, tutkii politiikkaa ja sukupuolta.

Salla Atkins, apulaisprofessori Global Health and Development-ohjelmassa.

Valerie Berthet, tutkii sukupuolta politiikassa.

Centre for Sociology of Democracy, demokratiatutkimusta kulttuuri- ja poliittisen sosiologian näkökulmasta.

Petteri Eerola, isyys- ja perhetutkija.

Reetta Eiranen, historian väitöskirjatutkija.

Anna Elomäki, sukupuolentutkija.

Veikko Eranti, kaupungista ja demokratiasta kiinnostunut sosiologi ja tutkijatohtori.

European Research Council project Gender, Party Politics & Democracy in Europe.

Sukupuolta, valtaa ja korporatismia tutkiva GePoCo-hanke.

Jan Forsman, filosofian tohtoriopiskelija.

Jani Hakkarainen, filosofi, joka twiittaa myös urheilusta.

Timo Harrikari, sosiaalityön professori.

Olli Herranen, poliittisesta taloudesta kiinnostunut sosiologi.

Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX.

Ketterä kaupunki-hanke. 

Päivi Honkatukia, nuorisotutkimuksen professori.

HoPES – Väestön, elinolosuhteiden ja yhteiskunnan rakenteiden historian tutkimusyksikkö.

Paul Jonker-Hoffrén, itsensätyöllistäjiä tutkiva sosiologi.

Essi Julin,  sosiaalityön väitöskirjatutkija, tutkii lapsiin kohdistuvaa väkivaltarikostutkintaa vanhempien näkökulmasta

Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikan professori.

Imagi(ni)ng Democracy -tutkimushanke, joka tutkii nuorten eurooppalaisten käsityksiä demokratiasta ja heidän visuaalisia poliittisen osallistumisensa tapoja.

Miia Ijäs, varhaisen modernin Euroopan historian tutkija.

Piia Jallinoja, terveyssossiologian professori.

Marjaana Jones, potilaiden osallisuudesta terveydenhuoltojärjestelmässä kiinnostunut terveystieteilijä.

Raisa Jurva, sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija, tutkimuskohteena erityisesti heteroseksuaalisten suhteiden dynamiikka.

Ville Kainulainen, tutkija sukupuolta ja valtaa tutkivassa GePoCo-hankkeessa.

Laura Kalliomaa-Puha, sosiaalioikeuden apulaisprofessori.

Samuli Kangaslampi, psykologian väitöskirjatutkija, kiinnostunut erityisesti traumoista ja psykoaktiivisista aineista. Kangaslammen sivut.

Johanna Kantola, sukupuolentutkimuksen professori.

Juho Karvinen, pelaajarooleista ja sukupuolesta pelaamisessa kiinnostunut pelitutkija.

Markku Keinänen, filosofian dosentti ja metafyysikko.

Ilmo Keskimäki, terveydenhuoltotutkimuksen professor

Anu Koivunen, sukupuolentutkimuksen professori ja mediatutkija.

Tuija Koivunen, sukupuolentutkija.

Meri Koivusalo, professori Global Health and Development -ohjelmassa.

Marjo Kolehmainen, tutkii parisuhde- ja seksuaalineuvontaa.

Riikka Korkiamäki, sosiaalityön apulaisprofessori, kiiinnostunut erityisesti nuorten ystävyyssuhteista.

Heikki Kovalainen, filosofi ja kirjailija.

Rinna Kullaa, historian akatemiatutkija.

Jenni Kuuliala, vammaisuuden ja lääketieteen historiasta kiinnostunut historiantutkija.

Katja Kuusisto, sosiaalityön yliopistonlehtori, alana erityisesti päihdetutkimus.

Anneli Kylliäinen, psykologi ja autismitutkija.

Arto Laitinen, filosofian professori.

Jenni Lares, tutkii väitöskirjassan suomalaista alkoholikulttuuria 1500-1600-luvuilla.

Vilhelmiina Lehto, sairaanhoitaja ja gerontologian väitöskirjatutkija.

Taru Lindblom, kuluttamista tutkiva sosiologi.

Aija Logren, keskusteluanalyysista ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut sosiaalipsykologi.

Eeva Luhtakallio, sosiologian apulaisprofessori, joka on erikoistunut kansalaisyhteiskunnan, politiikan ja demokratian kysymyksiin.

Mianna Meskus, ruumiillisuutta, sukupuoleta, ja lääketieteen eettisiä ja poliittisia kysymyksiä tutkiva sosiologi.

 Taina Meriluoto, osallistumista, osallistamista ja demokratiaa pähkäilevä sosiologian tutkijatohtori ja Imagi(ni)ng Democracy-hankkeen koordinaattori.

Tiina Miettinen, tutkii piikojen, perheiden, gööttien ja genealogian historiaa.

Cherry Miller, tutkii sukupuolta Euroopan parlamentissa.

Eeva Luhtakallio, kansalaisyhteiskunnasta kiinnostunut sosiologi.

Reetta Muhonen, tieteentutkija.

Katariina Mustakallio, antiikintutkija ja Tampereen yliopiston vararehtori.

NORA, pohjoinmainen sukupuolentutkimuksen aikakauskirja.

Nordwit, sukupuolentutkimuksen pohjoismainen huippuyksikkö.

OmaGROUP, kansalaisosallistumista, hallintaa ja palveluita tutkija monitieteinen tutkimusryhmä.

Venla Oikkonen, tieteentutkija ja sukupuolentutkija, nykyinen hanke käsittelee rokotteisiin liittyviä kulttuurisia kiistoja ja neuvotteluja.

Samu Pehkonen, sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkija.

Mikko Peltola, tutkii lapsuusajan kiintymyksen kehittymistä.

Panu Raatikainen, teoreettisen filosofian dosentti ja filosofian apulaisprofessori.

Johanna Ranta. Väitöskirjatutkija, jonka aiheena on huumeita käyttävien käyttävien asema palvelujärjestelmässä.

Katja Repo, sosiaalipolitiikan professori, PERLA:n tutkimusjohtaja.

Aart-Jan Riekhoff, työmarkkinatutkija.

ROSE, robotiikan mahdollisuuksia tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa tutkiva hanke.

Juho Saari, tiedekunnan dekaani vuoden 2019 alusta, sosiaali ja terveyspolitiikan professori.

Tapio Salminen, keskiajantutkija.

Heikki Saxén, bioetiikan tutkija.

Paula K. Sandberg, palkkatasa-arvon tutkija.

Sami Suodenjoki, työväenhistoriasta ja paikallisdemokratiasta kiinnostunut historiantutkija. 

Tiina Suopajärvi, antropologi ja sukupuolentutkija.

Jonas Sjöblom, kaupunkisuunnittelusta ja osallistumisesta kiinnostunut sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija.

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

Liina Sointu, puolisoaan hoivaavien arjesta väitellyt tutkija.

Tiina Suopajärvi, sukupuolentutkija.

Sanni Tiitinen, tutkii vuorovaikutusta työelämässä.

Salla Tuomivaara, YTT, kiinnostuksen kohteena eläinoikeusasiat.

Sukupuolentutkimuksen Twitter-tili.

Tuuli Turja, väitöskirjatutkija, kiinnotuksenkohteina robottitutkimus ja tekoäly.

Liina-Kaisa Tynkkynen, erityisaloina sote ja terveyspolitiikka.

Hanna Tyvelä, väitöskirjatutkija, kiinnostunut hyvinvointivaltion historiasta ja arkkitehtuurista.

Lauri Uusitalo, väitöskirjatutkija, Latinalaisen Amerikan varhaisemman historian tuntija.

Tere Vaden, kognitiotieteestä ja tekoälystä kiinnostunut filosofi.

Tiina Vaittinen, muuttoliikkeiden ja maahanmuuton tutkija.

Hoivatutkijoiden kollektiivi Vaivainen.

Ella Viitaniemi, historian väitöskirjatutkija, jonka kiinnostuksenkohde on Suomen kirkko- ja hallintohistoria 1700-1800-luvuilla.

Anniina Virtanen, psykologian väitöskirjatutkija.

Hanna Ylöstalo, sukupuolesta kiinnostunut työelämäntutkija.

 

Facebookista löytyvät:

Sosiaalisesti merkityksellisen informaation havaitsemisen kognitiivisia ja hermostollisia mekanismeja tutkiva HIP-laboratorio.

Bioetiikan instituutti.

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC.

Jako kahteen-tutkimushanke, joka selvittää, miten nuoret itse määrittelevät syrjäytymisen ja menestymisen.

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI.

Monitieteinen vanhempien aikojen historian tutkumuskeskus Trivium, jolla on myös aktiivinen blogi.

Historian oppiaine.

Gerontologian professori Marja Jylhä.

 

Henkilökohtaisia kotisivuja, tutkimushankkeiden sivuja ja blogeja:

Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa-tutkimushanke.

The Dynamics of Cultural Stratification-hanke, joka tutkii kulttuurin ja maun sosiaalista kerrostumista.

Sote-tutkijoiden blogi Soteralli.

Psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen sivut.

Filosofi Jani Hakkaraisen urheiluun keskittyvä blogi Iltalehdessä.

Jako kahteen-tutkimushanke.

Filosofi Tere Vadenin blogi.

Sosiologi Veikko Erantin blogi.

Historiantutkija Reetta Eirasen blogi.

Äitiys- ja perheblogaamista tutkivan Katariina Mäkisen blogi.

Tasa-arvovaje-hankkeen blogi..

Suomen Tiedetoimittajain liiton Tiedekeskiviikko-blogi.

Vanhempien aikojen historian monititeinen tutkimuskeskus Triviumin blogi.

Työelämäntutkija Paul Jonker-Hoffrénin blogi.

Yhteiskuntatieteellistä näyttöä tutkivan tieteenfilosofi  Jaakko Kuorikosken blogi.

Jaakko Kuorikosken konsortiohankkeen kotisivut.

Kansalaisosallistumisen, hallinnan ja palveluiden tutkimiseen osallisuuden, merkitysten ja toimijuuden näkökulmista keskittyvän OMA-ryhmän sivut.