Sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistinen kritisoi Suomen hallitusta Työ, työvoima & politiikka-blogissaan, koska se Koistisen mukaan lisää työttömien nöyryytystä aktiivimallilla.

Koistinen kirjoittaa, että sosiaalipoliitikot ovat olleet voimattomia pyrkiessään vakuuttamaan päätöksentekijöitä sosiaalipolitiikan välttämättömyydestä. Sosiaalipolitiikka jää Koistisen mukaan talouskasvun tavoittelun jalkoihin.

Historia osoittaa, että talouskasvun ajat ovat sosiaalipolitiikan kannalta kohtalokkaita, kirjoittaa Koistinen. Hän kysyy, onko sosiaalipolitiikan ja talouskasvun välinen suhde muuttunut ja murtunut.

Talouskasvu ja sen tavoittelu yksipuolistaa politiikan ja sokaisee päätöksentekijöiden silmät. Talous-, työvoima- ja hyvinvointipoliittisia uudistuksia tehdään talouskasvun nimissä, mutta samalla unohdetaan, että uudistuksiin saattaa sisältyä vakavia ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvia sosiaalipoliittisia ongelmia.
Yhteiskunnan johtaminen perustuu suurelta osin yltäkylläisyyden ja valoisampien päivien lupaukseen – se on hallinnan keino. Niin sodan jälkeinen rakennuskausi kuin Kekkosen ajan vetoomukset korostivat kysymystä ”onko maallamme malttia vaurastua
, Koistinen kirjoittaa.