Tulokset (1)

Alumniopiskeluoikeus

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto

Tampereen yliopistossa tai sen edeltäjissä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi täydentää osaamistaan Tampereen yliopiston alumniopiskelijana.  

Opiskeluoikeutta voi hakea sen tutkinto-ohjelman opintoihin, jossa tutkinto on suoritettu. Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voidaan myöntää myös toisen tutkinto-ohjelman opintoihin, mikäli hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Tutkinto-ohjelma voi edellyttää, että tutkintoon on sisältynyt kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja esimerkiksi vähintään 15-25 opintopistettä.

Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voi olla enintään kahdessa opintokokonaisuudessa samanaikaisesti. Myönnetty opiskeluoikeus on voimassa enintään kaksi vuotta. 

Alumniopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. Maksu on 15e/op. Yliopiston lukuvuosi on 1.8.–31.7. Jos ylempi tutkinto valmistuu esimerkiksi toukokuussa, opintoja voi täydentää maksutta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia. 

Alumniopiskelijaksi hakeville ei ole erillistä hakuaikaa eli haku on jatkuva. Poikkeuksena on kielten tutkinto-ohjelman englannin opintosuunta ja pohjoismaisten kielten opintosuunta, joihin tehtyjä hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa.

Hakemukseen liitetään erillinen perustelukirje. Jos opiskeluoikeutta haetaan samanaikaisesti kahteen eri kokonaisuuteen, on kumpaankin tehtävä eri hakemus liitteineen. 

Jos alumniopiskelun kriteerit eivät täyty, voi opiskeluoikeutta hakea tiedekuntien tarjoamiin avoimen yliopiston opintoihin. 

Joihinkin tutkinto-ohjelmiin, kuten arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan, voi saada alumniopiskeluoikeuden vain ko. tutkinto-ohjelmasta valmistunut. Joihinkin tutkinto-ohjelmiin ei myönnetä lainkaan alumniopiskeluoikeuksia, tällaisia ovat esimerkiksi teatterityön tutkinto-ohjelma ja lääketieteen tutkinto-ohjelma.

Tutkinto-ohjelmilla ei ole velvoitetta ottaa alumniopiskelijoita.

Lisätietoja saa tiedekuntien opintopalveluista.

Lomake: Hakemus alumniopiskelijaksi

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
17-12-2019