Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Alumniopiskeluoikeus

Tampereen yliopistossa tai sen edeltäjissä ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittanut voi täydentää osaamistaan Tampereen yliopiston alumniopiskelijana. Alumniopiskelijan oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jolla ei ole opiskeluoikeutta ylempään korkeakoulututkintoon samassa koulutuksessa.

Opiskeluoikeutta voi hakea sen tutkinto-ohjelman opintoihin, jossa tutkinto on suoritettu. Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voidaan myöntää myös toisen tutkinto-ohjelman opintoihin, mikäli hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Tiedekunta voi edellyttää, että tutkintoon on sisältynyt kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja esimerkiksi vähintään 15 - 25 opintopistettä.

Lisäksi alumniopiskeluoikeutta voi hakea seuraaville kielikeskuksen suomi toisena kielenä (S2) -opintojaksoille:

  • LANG.SUV.007 Suomi 7
  • LANG.SUV.008 Suomi 8
  • LANG.SUV.009 Työelämän suomea
  • LANG.SUV.010 Viestintää suomeksi 1
  • LANG.SUV.011 Viestintää suomeksi 2

Edellä mainittujen opintojaksojen alumniopiskeluoikeuden hakemus jätetään kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan. Hyväksymisen edellytyksenä on, että opiskelija täyttää opintojakson esitiedot ja että opetusryhmissä on tilaa.

Alumniopiskelijan opiskeluoikeus voi olla enintään kahdessa opintokokonaisuudessa samanaikaisesti. Myönnetty opiskeluoikeus on voimassa enintään kaksi vuotta. 

Alumniopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. Maksu on 15 euroa / opintopiste 31.7.2024 asti. Sen jälkeen maksu on perus- ja aineopintojen sekä ns. muiden opintojen osalta 20 euroa / opintopiste ja syventävien opintojen osalta 30 euroa / opintopiste. Poikkeuksena ovat yliopistotutkintojen opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot, kuten opetettavan aineen kokonaisuudet, jotka ovat alumniopiskelijalle maksuttomia (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 17.12.2009/1082). Yliopiston lukuvuosi on 1.8.–31.7. Jos tutkinto valmistuu esimerkiksi toukokuussa, opintoja voi täydentää maksutta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia. 

Alumniopiskelijaksi hakeville ei ole erillistä hakuaikaa eli haku on jatkuva. Poikkeuksena on kielten tutkinto-ohjelman englannin opintosuunta ja pohjoismaisten kielten opintosuunta, joihin tehtyjä hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa.

Hakemukseen liitetään erillinen perustelukirje. Jos opiskeluoikeutta haetaan samanaikaisesti kahteen eri kokonaisuuteen, on kumpaankin tehtävä eri hakemus liitteineen. 

Jos alumniopiskelun kriteerit eivät täyty, voi opiskeluoikeutta hakea tiedekuntien tarjoamiin avoimen yliopiston opintoihin. 

Joihinkin tutkinto-ohjelmiin, kuten arkkitehdin tutkinto-ohjelmaan, voi saada alumniopiskeluoikeuden vain ko. tutkinto-ohjelmasta valmistunut. Joihinkin tutkinto-ohjelmiin ei myönnetä lainkaan alumniopiskeluoikeuksia, tällaisia ovat esimerkiksi teatterityön tutkinto-ohjelma ja lääketieteen tutkinto-ohjelma.

Tiedekunnilla ei ole velvoitetta ottaa alumniopiskelijoita.

Lisätietoja saa tiedekuntien opintopalveluista.

Alumniopiskeluoikeuden hakulomake löytyy Opiskelun lomakkeet -sivulta.

--

Opintomaksut: Alumniopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. Maksu on 15 euroa / opintopiste 31.7.2024 asti. Sen jälkeen maksu on perus- ja aineopintojen sekä ns. muiden opintojen osalta 20 euroa / opintopiste ja syventävien opintojen osalta 30 euroa / opintopiste. Poikkeuksena ovat yliopistotutkintojen opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot, kuten opetettavan aineen kokonaisuudet, jotka ovat alumniopiskelijalle maksuttomia (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 17.12.2009/1082). Mikäli opinnot ovat opiskelijalle maksullisia eikä hän pysty aloittamaan opintojaan jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi, hänen tulee tehdä opinnot järjestävälle tiedekunnalle kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on lääkärintodistus. Tällöin opiskeluoikeuskohtaisesta opintomaksusta voidaan palauttaa 75 euroa ylittävä osuus. Jos opintojen suorittaminen estyy Tampereen yliopistosta johtuvasta syystä, voidaan opintomaksu palauttaa kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 20.6.2024