Tulokset (1)

Ristiinopiskelu

Yliopisto ja TAMK

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostamassa korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Lisäksi yliopisto-opiskelijana voit ristiinopiskelupalvelun kautta hakeutua opiskelemaan toiselle kampukselle. Ristiinopiskelupalvelun ohjeistukset koskevat myös TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoita.

Voit hakeutua Tampereen ammattikorkeakoulun, Hervannan kampuksen tai keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opintoihin koko lukuvuoden ajan. Mikäli olet jo aiemmin hakeutunut ristiinopiskelijaksi ja haluat hakeutua vielä muihin opintoihin, kirjaudu ja valitse lisää opintoja. Lukuvuoden 2019-2020 osalta ristiinopiskeluopintoihin voi hakeutua 1.8.2019 alkaen.

Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja. Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että päättyneen lukuvuoden kesäopintoja on mahdollista suorittaa 31.8. saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen em. ajankohtaa ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Ennen opintoihin hakeutumista, varmista opintojen soveltuvuus omaan tutkintoosi tiedekunnan tai koulutusyksikön ohjeistuksesta. Tämän jälkeen opintoihin hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Huom! Sinun ei tarvitse hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta 

  • kotikorkeakoulun tai kotikampuksen omiin opintojaksoihin
  • mikäli sinulla on jo oman tutkintosi myötä opiskeluoikeus opintoihin
Ristiinopiskelupalvelu

TAMK

Läsnä olevana Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan opintoja Tampereen yliopistossa. Ristiinopiskeluopinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Hakeutuminen

Tarjolla olevat Tampereen yliopiston opintojaksot näet ristiinopiskelupalvelusta. Tutustu tarjontaan ja suunnittele opintosi. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun TUNI-tunnuksillasi.

Huomaa, että opintojaksoilla voi olla lukuvuoden aikana useita toteutuskertoja. On mahdollista, että vain osa toteutuskerroista on tarjolla ristiinopiskelijoille. Lisäksi kaikista opintojaksoista ei välttämättä järjestetä opetusta joka vuosi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

  • Hervannan kampuksen opintojakson toteutusten tiedot löydät opinto-oppaan toteutuskerta-linkistä.
  • Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opintojaksojen toteutusten tiedot löydät Opiskelijan oppaasta löytyvistä opetussuunnitelmista kunkin opintojakson Suoritustavat -välilehdeltä.

Tarkista opintojen soveltuvuus tutkintoosi oman korkeakoulusi ohjeiden mukaisesti ennen opintoihin hakeutumista!

Hae opiskeluoikeutta haluamillesi opintojaksoille. Opiskeluoikeutta tulee hakea riittävän ajoissa, sillä opiskeluoikeuden myöntämisen jälkeen sinun tulee ilmoittautua opetukseen kunkin toteutuksen aikataulujen mukaisesti.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

Kun olet hakenut opiskeluoikeutta Tampereen yliopistossa suoritettaviin opintoihin, saat ohjeet ilmoittautumiseen. Huomaa, että oikeus suorittaa opintojakso(t) varmistuu vasta, kun ilmoittautumisesi toteutukselle on hyväksytty.

Yliopisto-opintoihin ilmoittautumisessa on toistaiseksi käytössä kaksi erillistä järjestelmää:

  • Tekniikan alan yliopisto-opintoja suoritettaessa käytetään opiskelijan palveluna POP-järjestelmää (www.tut.fi/pop)
  • Muiden alojen yliopisto-opinnoissa käytetään pääsääntöisesti NettiOpsua. NettiOpsun ilmoittautumislinkki löytyy opetussuunnitelmasta kunkin opintojakson suoritustapatiedoista.

Kirjaudu näihin järjestelmiin TUNI-tunnuksillasi!

Jos kurssille ilmoittautuneita joudutaan rajaamaan, etusijalla ovat lähtökohtaisesti Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Muuten opiskelijat valitaan kunkin tiedekunnan etusijaperiaatteiden mukaisesti.

Huom! Ennen tiettyjen kielten opintojaksoja on suoritettava pakollinen lähtötasokoe. Tarkista niitä koskevat ohjeet täältä.

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Tekniikan alan opintoihin ilmoittautumisen voi perua POPissa Omat opinnot-kohdassa. Muista seurata sähköpostiasi, saat sitä kautta tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista. Kirjaudu yliopiston oppimisympäristöihin (esim. Moodle, EXAM) TUNI-tunnuksellasi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

  • Mikäli joudut kulkemaan Hervannan kampuksella iltaisin ovien sulkemisen jälkeen tai käytät kulkuoikeuksia vaativia tiloja esim. sähköisen näytön tiloja (EXAM), tarvitset Hervannan kampuksen kulkukortin. Kortin saat kampuksen talojen infopisteistä. Infopisteet sijaitsevat pääsisäänkäyntien läheisyydessä.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja Tampereen yliopistossa, suoritustieto siirtyy automaattisesti Tampereen ammattikorkeakouluun.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

  • Tekniikan alan / Hervannan kampuksen yliopisto-opinnoissa on käytössä kurssipalautejärjestelmä Kaiku. Suorituksen arvioinnin saamiseksi on annettava palautetta opintojaksosta. Kaiku-palautetta pääset antamaan POPissa Omat opinnot –kohdassa.

Tarkista kotikorkeakoulusi opintorekisteristä, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu rekisteriin. Tämän jälkeen sinun on vielä kotikorkeakoulussasi huolehdittava opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi.

Mikäli olet tyytymätön Tampereen yliopistossa suorittamasi opintosuorituksen arviointiin, siihen on mahdollista hakea oikaisua Tampereen yliopiston tutkintosäännön 35 §:n mukaisesti.

Lisätietoja:

Luotu
26-02-2019
Päivitetty
13-12-2019