Turvasatama

Mieshenkilö seisoo kivikon päällä järven rannassa.

Suomessa kaikki eivät lähde samalta viivalta, vaikka niin usein halutaan uskotella. Monet eriarvoistavat tekijät periytyvät, ja siksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan niihin olosuhteisiin, joista lapset elämäänsä ponnistavat. Yhtä lailla tärkeää on auttaa niitä vanhempia, jotka ovat mm. päihderiippuvuuden vuoksi muita heikommassa asemassa.

Tamperelainen Perhetukikeskus Päiväperho ja sosionomi Eero Heinonen sen osana toimivat korvaamattomana, rauhallisena turvasatamana vaikeassa asemassa oleville perheille.

Päiväperhoa ympäröivällä luonnolla ja järven rauhalla on olennainen osa autettavien lasten ja perheiden arjessa”, Heinonen kertoo.


Kuvat ja teksti: Mikko Malinen

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2020. Tämän kurssinosan teemana oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman ”Eriarvoisuuden vähentäminen” -kohdan tavoitteet.