Turvallisuuspolitiikka ja ilmastonmuutos

Suomen ympäristökeskuksen Ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman tutkija Marja Helena Sivonen osallistuu työssään YK:n ilmastotekoja -tavoitteiden toteutumiseen erityisesti kestävän energiamurroksen saavuttamiseksi. Hän työstää väitöskirjaansa Tampereen yliopistoon osana IDEALE-tutkimushanketta. Tuossa hankkeessa tutkitaan vähähiilisen energiamurroksen laajempia turvallisuusulottuvuuksia politiikan näkökulmasta.

Sivonen kuvailee omaa tutkimustaan: ”Vaikka yhteiskunnat ovat laajasti sitoutuneet kestävään kehitykseen ja ilmastotekoihin, on mahdollista, että hyvistä aikomuksista huolimatta negatiivisia sivuvaikutuksia jää huomiotta, tai uusia pääsee syntymään. Yhteiskuntien on pystyttävä ennakoimaan ja valmistautumaan näihin uhkiin, sillä ne voivat potentiaalisesti hidastaa tai kokonaan pysäyttää kestävän kehityksen energiasektorilla. Sosiologian jatko-opiskelijana tuon tutkimukseen laajaa näkemystä yhteiskuntien toiminnasta valtioiden sisällä ja niiden välillä ja tarkastelen, miten turvallisuutta käsitteellistetään energiamurroksessa.”

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2021. Tämän kurssinosan aiheena oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Ilmastotekoja-teeman tavoitteet.