Tasa-arvoa nuijaa kopauttamalla

Sukupuolten välinen tasa-arvo edistää meidän kaikkien oikeuksia.

Lena Paju on edisti feminismiä koko työuransa ajan. Hän ei ole pelännyt ottaa koppia käteen kun tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolestapuhujaa tarvitaan. YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu, että kaikille naisille taataan ”täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä”. Lena Paju tekee nyt eläköidyttyäänkin luottamustoimissaan institutionaalista feminismiä vaikuttamalla päätöksenteon kautta käytänteisiin, joilla yhteiskunta toimii.

Feminismin klassikkoteokset ovat Lena Pajulla tehdyn konkreettisen vaikuttamistyön taustalla.

Lena Pajusta on kiinnostavaa selata, millaista naiskuvastoa aikausilehdet kulloisenakin hetkenä meille tarjoavat.

Katse eteenpäin! Työ institutionaalisen tasa-arvovaikuttamisen saralla ei ole vielä valmista. On tärkeää, että kaikessa poliittisessa päätöksenteossa tehdään vaikuttavuusarvio siitä, miten päätökset tulevat vaikuttamaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kuvat ja teksti Tanja Koskinen

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2019. Tämän kurssinosan teemana oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteet.