Sukupuolena jotain muuta

Suomessa juridinen sukupuoli voi olla vain joko mies tai nainen. Todellisuudessa sukupuoli ei kuitenkaan ole binääri, vaan sukupuoli-identiteettejä on lukuisia: muunsukupuolinen, ei-binäärinen, sukupuoleton, monisukupuolinen, trans, gender fluid, gender non-conforming, jne. Kaikille termeille ei ole vielä vakiintuneita suomenkielisiä käännöksiä.

Osa ihmisistä on aina tiennyt ettei binäärinen sukupuolijaottelu sovi itselle, toisille prosessi on monivaiheinen ja tapahtuu ajan myötä. Sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa omien käsitysten ja oletusten kyseenalaistaminen on tärkeää, sekä siihen liittyvät tunteet usein voimakkaita eivätkä pelkästään miellyttäviä. Sukupuoli on järjestelmä, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmissuhteisiin, rooleihin työelämässä ja jopa siihen, miten ottaa itselleen tilaa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen vailla sukupuolittuneita oletuksia on monille harvinainen, mutta toivottu olotila.

“Jossain vaiheessa tajusin, että sukupuoleni ei olekaan taakka vaan iloinen salaisuus, jonka haluaisin ihmisten kanssa jakaa. Ja että haluaisin tuon kokemuksen olevan arkiolotila, ei kerran elämässä -tapahtuma”, kirjoittaa Jooa Sotejeff-Wilson kuvausten jälkeen.

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriopintojen Journalistisen henkilökuvan työpajaa syksyllä 2021. Outi ja Juha Törmälän ohjaamassa lopputyössä kuvattiin ihmisryhmiä ja pohdittiin muotokuvan käytäntöjä.