Sateenkaarihistorian tallennus edistää tasa-arvoa

Tampereella sijaitseva Työväenmuseo Werstas on sosiaalihistorian ja työelämän valtakunnallinen erikoismuseo, joka on tallentanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa vuodesta 2003. Sateenkaarihistoria on aina ollut läsnä yhteiskunnassamme, mutta se on ollut vähemmän näkyvissä. Museoiden tehtävänä on tallentaa muistoja ja pyrkiä esittämään kulttuuriperintöämme tasapuolisesti ja objektiivisesti. Tämän vuoksi ne ovat tärkeässä roolissa tasa-arvokysymyksissä.

Kokoelmapäällikkö Leena Ahonen vastaa Työväenmuseo Werstaan kokoelmista, lainoista ja aineistolahjoituksista. Työssään hän tallentaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistön historiasta kertovia esineitä jälkipolville ja edistää näin kulttuuriperintömme tasa-arvoista säilymistä ja esittämistä.

Kuvat ja teksti Essi Manner

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2019. Tämän kurssinosan teemana oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteet.