Nuorten hyvinvoinnin puolella

Henkilökuva naisesta ulkona puun edessä aurinkoisessa säässä.

Brigita Krasniqi on Vihreiden nuorten puheenjohtaja, aktivisti ja politiikan tutkimuksen opiskelija, joka pitää nuorten hyvinvointia yhtenä tärkeimmistä asioista yhteiskunnassamme. Hän puhuu yhdenvertaisuuden, parempien mielenterveyspalveluiden ja mielenterveysongelmiin liittyvien haitallisten mielikuvien poistamisen puolesta. Nuorten hyvinvointiin vaikuttavat esimerkiksi huolet ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuudesta sekä paineet omasta koulutuksesta, urasta ja tulevaisuudesta. 

Henkilökuva naisesta torilla aurinkoisessa säässä.
Krasniqi muistuttaa, että mielenterveyspalveluja on tuettava, mutta on myös huomioitava, että mielenterveys nivoutuu pitkälti myös muihin elämän osa-alueisiin, kuten vakaisiin tuloihin.
Henkilökuva naisesta aurinkoisessa säässä.
Myös nykyään yleiset, pitkät opiskeluputket sekä nuorten painostaminen suuriin valintoihin koulutuksen ja tulevaisuuden suhteen jo varhaisessa vaiheessa elämää huolettavat Krasniqia. Hän pitää välivuotta yleisesti hyvänä vaihtoehtona pitkien opintoputkien välissä.
Henkilökuva naisesta ulkona suihkulähteen vieressä aurinkoisessa säässä.

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2020. Tämän kurssinosan teemana oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman ”Eriarvoisuuden vähentäminen” -kohdan tavoitteet.